Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w sierpniu 2021 r.?

9 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, podczas którego dyskutowano na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przygotowanych w ramach programu Polski Ład. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady, Wicepremier Jarosław Gowin. Ponadto stronę rządową reprezentowali: Jan Sarnowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Andrzej Śliwka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Wiceminister J. Sarnowski przedstawił szczegóły reformy podatkowej, która składać się będzie z trzech pakietów. Pierwszy pakiet będzie zawierał podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zmiany dotyczące składki zdrowotnej oraz podniesienie drugiego progu do 120 tys. zł i nowe stawki ryczałtowe. Drugi pakiet zawiera m.in. ulgi i uproszczenia nakierowane na konkretne kategorie przedsiębiorców: małe i średnie firmy, duże międzynarodowe holdingi. Trzeci pakiet – to pakiet uszczelnień systemu podatkowego, który będzie bardzo ważną ścieżką do finansowania tej reformy. Poinformował, że na zmianach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie zyska  około 67,1% pracowników zatrudnionych na umowę o pracę  i 89,8%  osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych i rentowych. Przedstawił pakiet ulg dotyczących innowacyjności: ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp, ulga na robotyzację oraz ulgi B+R i IP Box.

Pracodawcy zwrócili uwagę, że nie jest zasadne wprowadzanie zmian podatkowych w okresie, kiedy nie wiadomo, czy i kiedy skończy się zagrożenie pandemią. Podkreślono, że proponowane zmiany skomplikują system podatkowy tym samy zostanie zmarnowana szansa na uproszczenie systemu podatkowego przez wdrożenie kompleksowej reformy. Proponowane zmiany mają cel redystrybucyjny na rzecz emerytów i osób o niskich zarobkach i dla przedsiębiorstw są niekorzystne. Zdaniem pracodawców koszty pracy wzrosną przede wszystkim dla osób z wyższym wykształceniem.

Strona związkowa pozytywnie odniosła się do podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Niepokój budzi kwestia braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co wpłynie na podniesienie obciążeń fiskalnych. Zdaniem związków podniesiona składka zdrowotna w całości powinna została skierowana do NFZ z informacją na co środki zostaną przeznaczone. Zwrócono uwagę na kwestię wprowadzenia zmian umożliwiających zwiększenie zatrudniania na podstawie umowy o pracę.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1269,posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej