Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w lutym 2022 r.?

Z udziałem Prezydent RP – Andrzeja Dudy w dniu 16 lutego 2022 roku w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Tematyka spotkania obejmowała wpływ zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład na sytuację pracowników i przedsiębiorców. Strona rządowa była reprezentowana przez: Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Marlenę Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów., Małgorzatę Jarosińską-Jedynak – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Michała Wiśniewskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Prezydent Andrzej Duda w krótkim wystąpieniu poinformował, że z uwagą wsłuchuje się we wszystkie głosy i stanowiska przedstawiane przez pracowników i przedsiębiorców.  Oznajmił, że będzie monitorował przebieg prac w Ministerstwie Finansów nad pakietem zmian przepisów dotyczących Polskiego Ładu. Wyraził nadzieje, że zostanie mu przedstawiony kompleksowy pakiet zmian, wypracowany w dialogu ze wszystkimi środowiskami.

Następnie przedstawiciele organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego, przedstawili uwagi i zastrzeżenia do zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Wśród poruszanych problemów znalazły się m.in. kwestia objęcia ulgą dla klasy średniej emerytów i rencistów jak również problem zróżnicowanej wysokości składki zdrowotnej. Zwrócono uwagę na kwestię nowych rozwiązań podatkowych dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Zdaniem strony związkowej poprzedni system podatkowy był znacznie obciążający osoby najmniej zarabiające. Jako pozytywny aspekt wskazano podniesiecie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł.

Strona pracodawców zaapelowała, aby wprowadzenie zmian podatkowych przesunąć na rok 2023 r. a obecny czas poświęcić na analizy i uwagi, które wybrzmiewają ze środowisk szczególnie dotkniętych tą reformą. Podkreślono negatywny wpływ zmian podatkowych na działalność średnich i małych firm, w tym rzemieślniczych.  Zwrócono uwagę na panujący chaos w związku z brakiem jednolitej interpretacji wprowadzanych zmian. Zaapelowano o pogłębione analizy w omawianym obszarze oraz o przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych.

Wiceminister A. Soboń zabierając głos w dyskusji podziękował za przedstawione uwagi, spostrzeżenia i sugestie. Zaznaczył, że tak duże zmiany wymagają poważnego i uczciwego dialogu społecznego. Obszary wskazane przez partnerów, które budzą wiele wątpliwości będą analizowane przez Ministerstwo Finansów. Podkreślił, że strona rządowa będzie dążyć do wypracowania takiego pakietu zmian, który będzie odpowiadał na głosy pracowników i przedsiębiorców.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1317,posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej