Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w lipcu 2021 r.?

12 lipca 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Premiera Jarosława Gowina. Tematyka spotkania obejmowała m.in. założenia projektu budżetu państwa na rok 2022, propozycje średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali: Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki i Ministerstwa Zdrowia.

Podczas posiedzenia przedstawiono wspólne stanowisko strony społecznej Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w sprawie założeń budżetu na 2022 roku, propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2022 rok oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. Stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w ww. kwestiach. Partnerzy społeczni zwracali uwagę, że wciąż trwający proces uzgodnień Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz  przedłużające się prace nad projektami ustaw związanymi z Polskim Ładem utrudniają prowadzenie rozmów w sprawie założeń budżetu na 2022 roku. W kwestii propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2022 rok strona społeczna zwróciła uwagę na kierunkową konieczność podwyższenia wynagrodzeń w sferze budżetowej.

W dalszej części posiedzenia przyjęto Uchwałę 97 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie sytuacji w przemyśle lekkim w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1264,posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej