Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w grudniu 2021 r.?

Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego, które poświęcone było informacji rządu na temat polityki energetycznej Polski w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, pakietu „Fit for 55” i deklaracji wynikających z COP26.

Stronę rządową reprezentowali: Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Klimatu, Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński poinformował, że Parlament Europejski uchwalił dokument ”Fit for 55” aktualizujący Europejski Zielony Ład. Jest to zestaw propozycji legislacyjnych służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 2030, wobec poziomu z roku 1990.  Pakiet ma być narzędziem Zielonego Ładu zmierzającego do neutralności klimatycznej UE w roku 2050.  Dokument ten ponadto zawiera propozycję wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w koszyku energetycznym. Wiceminister zwrócił uwagę m.in. na konsekwencje pakietu dla polskiego ciepłownictwa. Podkreślił specyfikę sieci ciepłowniczych w Polsce w kontekście proponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań.

Wiceminister M. Małecki podkreślił, że proces transformacji energetycznej powinien odbywać się w sposób sprawiedliwy. Zaznaczył, że Polska nie ma równego startu w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej w kontekście celów klimatycznych wyznaczonych prze UE.

Pracodawcy zwrócili uwagę m.in. na kwestię utrzymania konkurencyjności gospodarki i przemysłu jako podstawy efektywnego wdrażania rozwiązań prowadzących do neutralności klimatycznej; uwzględnienia zróżnicowania struktury gospodarek państw członkowskich poprzez objęcie unijnymi instrumentami wsparcia rozwiązań przejściowych; spójności celów i rozwiązań pakietu „Fit for 55” z dedykowanymi strategiami transformacji poszczególnych gałęzi przemysłu. Podkreślono znaczenie gazu w gospodarce polskiej i konieczność dopuszczenia gazu jako paliwa przejściowego.

Strona związkowa odnosząc się do dokumentu „Fit for 55” postulowała przeprowadzenie analiz dotyczących skutków społeczno-ekonomicznych zaproponowanych rozwiązań. Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych wprowadzenie pakietu będzie miało wpływ nie tylko na polskie górnictwo czy energetykę, ale na cały przemysł.

W dalszej części posiedzenia Rada przyjęła Uchwałę nr 103 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1301,posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej