Co było tematem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy RDS w dniu 17 października 2022 r.

W dniu 17 października 2022 r. w formie on-line odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy z udziałem Ewy Flaszyńskiej, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Piotra Krasuskiego, Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Krzysztofa Sadowskiego, Zastępcy Dyrektora w Departamencie Funduszy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczyła Katarzyna Siemienkiewicz, Pracodawcy RP.

Posiedzenie poświęcone było kwestii projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców i polskiemu rynkowi pracy oraz możliwości kontroli partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dyskusja dotyczyła głównie kwestii zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski. Przedstawiciele strony rządowej postulowali usunięcie testu rynku pracy. Argumentowali to tym, że test rynku pracy wydłuża, a tym samym utrudnia proces zatrudniania imigrantów w Polsce. Strona rządowa stwierdziła, że należy usunąć Federację Rosyjską z listy państw dotyczących ułatwień wejścia na polski rynek pracy w kwestii zatrudniania imigrantów do Polski z tego państwa. Oprócz tego podkreślono fakt, że Warszawa posiada największą w Polsce liczbę cudzoziemców. Zaproponowano by podjąć działania zmierzające do zwiększenia wiedzy na temat pracujących w Polsce imigrantów. Jednocześnie przedstawiciele strony rządowej podkreślili, że nie będzie żadnych kar za niepodanie informacji na ten temat. Z kolei przedstawiciele strony pracodawców stwierdzili, że należy zwrócić uwagę na tematy dotyczące: podjęcia pracy przez cudzoziemców, odmowy przez nich podjęcia pracy i rezygnacji pracy przez imigrantów. Strona rządowa zakomunikowała, że cudzoziemcy mają możliwość zgłoszenia oświadczenia woli. Dotyczy to kwestii rezygnacji z pracy przez cudzoziemca u danego pracodawcy.

Strona rządowa ogłosiła wprowadzenie w przyszłości ustawy o aktywizacji zawodowej.

Strona społeczna zadeklarowała przedstawienie stanowisk w sprawie kontroli partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz w sprawie projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.

Kolejne spotkanie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy planowane jest na pierwszą połowę listopada br.

Źródło: https://www.cpsdialog.gov.pl/index.php/aktualnosci/108-z-zycia-dialogu/zespoly-problemowe-rds/748-15-10-2022

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej