Co było tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezydenta RP w listopadzie 2022 r.?

Z udziałem Prezydent RP – Andrzeja Dudy w dniu 29 listopada 2022 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone przyszłości dialogu społecznego w Polsce.

Strona rządowa była reprezentowana przez: Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Marlenę Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Annę Moskwę – Minister Klimatu i Środowiska, Waldemara Budę – Ministra Rozwoju i Technologii, Małgorzatę Jarosińską-Jedynak – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Olgę Semeniuk-Patkowską – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Macieja Małeckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych,  Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Grzegorza Witkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Prezydent A. Duda w swoim wystąpieniu odniósł się do przyszłości dialogu społecznego w Polsce. Zaznaczył, że „Rada Dialogu Społecznego ma fundamentalne znaczenie również w kontekście zmagania się ze skutkami pandemii.”  Nawiązał do rosyjskiej agresji na Ukrainę i skali skutków gospodarczych oddziałujących na cały rynek energetyczny. Wskazał na problemy związane z dostawami ropy, węgla, gazu co w efekcie oddziałuje na wysokie ceny tych surowców.

Następnie przeszedł do przygotowywanych, przez stronę społeczną, zmian do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego… Zadeklarował otwartość na dyskusję nad ostatecznym kształtem proponowanych zapisów. Apelował, aby prowadzić te prace w duchu dialogu, szukać rozwiązań dla problemów, które dzisiaj się pojawiają na forum Rady Dialogu Społecznego. Podkreślił, że obowiązkiem Rady jest pochylać się nad jej funkcjonowaniem, wyciągać wnioski oraz dokonywać podsumowania.

Minister M. Maląg w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że dialog społeczny jest bardzo potrzebny… „i on daje tak naprawdę siłę i moc, aby podejmować dobre skuteczne decyzje.” Podkreśliła, że przedstawiciele strony rządowej zawsze są obecni na posiedzeniu Rady a Pan Premier M. Morawiecki wielokrotnie w swoich wystąpieniach na Radzie Ministrów przypomina jak ten dialog społeczny jest ważny. Wskazała, że przyszłość dialogu ściśle wiąże się z kształtem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego… Przypomniała, że jesteśmy w trudnym momencie, gdzie warto podsumować co jest dobre, co należy zmienić i jakie ewentualne zmiany wprowadzić. Zadeklarowała, że strona rządowa jest gotowa do dialogu i pochyli się nad wypracowanymi przez stronę społeczną propozycjami do nowelizacji ustawy o RDS.

Ponadto wspomniała o trudnym okresie jakim była pandemia covid i podejmowanych przez rząd działaniach mających na celu utrzymanie miejsc pracy.  Zaznaczyła, że dzięki temu mamy dobrą sytuację na rynku pracy i historycznie niskie bezrobocie. Również odniosła się do sytuacji na Ukrainie, która przekłada się na inflację i kryzys energetyczny.

W imieniu strony społecznej głos zabrał prof. Jacek Męcina przedstawiając propozycje zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.   Zwrócił uwagę na propozycję uregulowania obowiązku konsultacji projektów poselskich. Zdaniem strony społecznej byłaby to kluczowa zmiana dla realizacji zasady dialogu społecznego. Z innych zmian wymienił powołanie urzędu Generalnego Dyrektora ds. Dialogu Społecznego, kwestie dotyczące doregulowania przepisów dotyczących zmian w składzie Rady oraz powoływania jej przewodniczącego oraz wprowadzenie przepisów dotyczących obowiązku lustracyjnego członków RDS jak również uregulowanie kwestii rozpatrywania opinii i stanowisk przekazywanych przez Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego.

Na zakończenie spotkania Prezydent A. Duda podkreślił, że nie ma innej drogi, byśmy przeszli przez ten trudny okres, jak spokojny dialog na poziomie państwowym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/dialog/posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego-z-udzialem-prezydenta-rp

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej