Co było tematem październikowego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego?

Założenia do Krajowego Planu Odbudowy oraz debata dotycząca neutralności klimatycznej była przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu społecznego. Spotkanie odbyło się 22 października 2020 r. i przebiegało w formie hybrydowej. W spotkaniu udział wziął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosław Gowin. Ponadto stronę rządową w posiedzeniu reprezentowali: Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska, Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu podkreślił, że „swoją obecność w Radzie Dialogu Społecznego traktuje jako zaszczyt, zobowiązanie oraz szansę dla ministerstwa – poprzez udział i prezentowanie projektów resortu na tym forum. Zwrócił uwagę, że te projekty będą zyskiwać wyższą jakość a my damy dobry przykład jak w nadmiernie podzielonym społeczeństwie rozmawiać ze sobą i jak prowadzić dialog.”

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiła prezentację dotyczącą Krajowego Planu Odbudowy. Poinformowała o głównych założeniach dotyczących KPO i podjętych działaniach.

W dalszej części posiedzenia odbyła się debata z udziałem partnerów społecznych na temat neutralności klimatycznej.

Źródło : http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1175,posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej