Lepszy wskaźnik lepszego życia

Często, gdy porównuje się zamożność poszczególnych krajów bierze się pod uwagę wysokość produktu krajowego brutto i statystyki ekonomiczne. Ale czy za pomocą tych wskaźników jesteśmy w stanie rzeczywiście porównać poziom życia w różnych krajach?

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) stworzyła wskaźnik dobrostanu. OECD Better Life index porównuje życie w poszczególnych krajach w oparciu o 11 tematów: warunki mieszkaniowe, dochód, rynek pracy, poziom zabezpieczenia socjalnego, środowisko, edukacja, zaangażowanie obywatelskie, zdrowie, satysfakcja życiowa, bezpieczeństwo, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. W badaniu zestawiono ponad 80 różnych wskaźników dla krajów OECD i 4 krajów partnerskich.

Z raportu na 2020 rok wynika, że poziom życia w wielu badanych krajach poprawia się z roku na rok. Przede wszystkim żyjemy dłużej i w pod pewnymi względami bezpieczniej. OECD średnia długość życia wzrosła o ponad rok, mniej ludzi ginie na drogach i jest mniej zabójstw. Niedawne badania sugerują, że ludzie są bardziej zadowoleni ze swojego życia w porównaniu z tym, jak czuli w 2013 roku. Niestety wciąż wiele gospodarstw domowych w krajach OECD ma niepewną sytuację finansową. Prawie 40 proc. z nich jest niestabilnych finansowo, co oznacza zagrożenie ubóstwem, w przypadku utraty trzymiesięcznego dochodu.

O tym, czy jesteśmy zadowoleni z życia decydują także relacje, jakie mamy z innymi ludźmi.  W krajach OECD ludzie poświęcają około sześciu godzin tygodniowo na kontakty z rodziną i przyjaciółmi, to stanowi niewielki procent w porównaniu z czasem, jaki poświęcają na pracę. Dane z 2020 roku są niepokojące, ponieważ czas spędzony z członkami rodziny i przyjaciółmi zmalał o prawie pół godziny w porównaniu z 2010 rokiem. Ponadto 1 na 11 osób twierdzi, że nie ma krewnych lub przyjaciół, na których może liczyć w przypadku trudności życiowych. Coraz więcej osób starszych to osoby samotne, bez żadnego wsparcia w bliskich osobach. Coraz więcej osób ma depresje. Z badań wynika, że w europejskich krajach OECD prawie 1 na 15 dorosłych twierdzi, że miał objawy depresji w ciągu ostatnich dwóch tygodni, takie jak: niechęć wykonywania codziennych czynności, uczucie zmęczenia, przejadanie się lub brak apetytu. Coraz więcej jest też samobójstw, czy zgonów z powodu nadużywania alkoholu i narkotyków. Średnia w OECD liczba takich ofiar śmiertelnych jest trzykrotnie wyższa niż w przypadku ofiar śmiertelnych wypadków drogowych i sześciokrotnie wyższa niż w przypadku ofiar zabójstw.

Kraje skandynawskie, Holandia, Nowa Zelandia i Szwajcaria, mają wysoki poziom dobrobytu, i jednocześnie mniejsze nierówności w dochodach swoich mieszkańców z innymi krajami.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach OECD Better Life Index, pokazują pewne tendencje, rodzi się jednak pytanie, jaki wpływ na poziom życia będzie miała epidemia koronawirusa i jak z nią poradzą sobie poszczególne państwa.

(mk)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej