Dialog społeczny a psychologia

Dialog społeczny między pracownikami i pracodawcami to nie tylko kwestie proceduralne. Należy pamiętać, że bardzo ważnym aspektem jest dobrostan psychiczny każdej ze stron. Prawo pracy w swojej istocie sięga więc tak delikatnej kwestii jak relacje międzyludzkie. Therapeutic Jurisprudence to pole badawcze, skupiające się na wpływie prawa na dobrostan psychiczny obywateli. Nurt ten bada zagadnienia istotne dla dialogu społecznego, takie jak mobbing czy wypalenie zawodowe.

Jakość stosunków pracy określana jest między innymi takimi wskaźnikami jak: odczuwanie stresu, relacje pracownicze, zaufanie w miejscu pracy oraz liczba przepracowanych godzin. Jak wynika z europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2), działania na tym polu są niezwykle istotne, gdyż Polska znajduje się poniżej średniej Europejskiej pod względem zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi. Przykładowo, w Polsce wypalenie zawodowe nie figuruje w wykazie jednostek chorobowych i bywa traktowane jako fanaberia, inaczej niż na przykład w Szwecji, Danii, czy Austrii. Co więcej, w 2022 roku Światowa Organizacja Zdrowia planuje umieścić wypalenie zawodowe w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Koszty psychiczne wynikające z niesprzyjających warunków pracy ciężko jednoznacznie zmierzyć, istnieją jednak analizy szacujące realne straty dla światowego PKB spowodowane dysfunkcjami psychicznymi pracowników. Dialog społeczny jest kluczowy w rozwiązywaniu problemów między pracodawcami a pracownikami i komunikacji potrzeb każdej ze stron. Jest więc istotnym narzędziem do poprawy dobrostanu psychicznego pracowników, a co za tym idzie, ich zdolności do pracy.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej