Jakie korzyści płyną ze zbiorowych układów pracy w Norwegii?

Układ zbiorowy pracy to umowa pomiędzy organizacją pracowników a organizacją pracodawców. W Norwegii układy te obejmują cały kraj. Układ zbiorowy daje prawo do lepszych warunków pracy niż zazwyczaj uzyskiwane w danej branży, m.in. do zapłaty za pracę w dni świąteczne, do dłuższego urlopu i wynagrodzenia urlopowego, lepszego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, oraz lepszych warunków systemów emerytalnych. Porozumienie zezwala także na większą niż przewiduje prawo swobodę ustalania takich godzin pracy, które odpowiadają osobom dojeżdżającym z daleka.

Przepisy dotyczące płac, w tym płacy minimalnej, są zgodne z umową negocjowaną pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Zorganizowani w firmach z

układem zbiorowym pracy mają prawo do corocznych lokalnych negocjacji i pomoc związków w tworzeniu lokalnych porozumień.

W Norwegii prawa pracowników zależą od branży gospodarki. Nie ma ogólnokrajowej płacy minimalnej. W niektórych branżach (budownictwo, przemysł, rolnictwo i sprzątanie) istnieją tzw. publikowane płace minimalne. Oznacza to, że niektóre postanowienia zbiorowych układów pracy dotyczące stawek minimalnych nabierają mocy prawa. Ustalona przez

związki zawodowe i pracodawców płaca minimalna przysługuje wszystkim pracownikom danej branży, członkom związków zawodowych, pracownikom niezrzeszonym, krajowym i zagranicznym. W niektórych branżach pracownikom należy się również odzież robocza i dodatek za dojazd do miejsca pracy. Kiedy związki wynegocjują wyższą pensję, ustawowa płaca minimalna również wzrasta.

Zorganizowani w związkach, w firmach z układem zbiorowym pracy, mają prawo do dodatku za pracę we wszystkie dni świąteczne. Niezorganizowani dostają wynagrodzenie tylko

za 1. i 17. maja.

Zorganizowani w firmach z układem zbiorowym pracy mają zagwarantowane umowy z czasem pracy ograniczonym do 37,5 godzin w tygodniu. Dostają oni także wyższe dodatki za

nadgodziny wynegocjowane z firmą. Niezorganizowanych dotyczy Prawo Pracy i 40-dziesto godzinny tydzień pracy oraz 40% dodatku za nadgodziny powyżej przepracowanych 9- ciu godzin.

W przeciwieństwie do niezorganizowanych, którzy mają prawo do wynagrodzenia urlopowego w wysokości 10,2% pensji brutto oraz czterech tygodni i jednego dnia urlopu, zorganizowani w firmach z układem zbiorowym pracy mają prawo do wynagrodzenia urlopowego w wysokości 12% i 5-ciu tygodni urlopu.

Źródło: http://www.fellesforbundetavd2.no/dokumenter/polsk001.pdf

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej