Czym jest Semestr Europejski?

Europejski semestr to procedura, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową w UE. Jest elementem unijnego zarządzania gospodarczego.

Najważniejsza część procedury przypada na pierwszych 6 miesięcy roku, stąd nazwa „semestr”.

Podczas europejskiego semestru państwa członkowskie dopasowują swoją politykę budżetową i gospodarczą do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE.

Podczas europejskiego semestru koordynuje się 3 działy polityki gospodarczej:

  • reformy strukturalne, służące promowaniu wzrostu i zatrudnienia zgodnie ze strategią „Europa 2020”
  • politykę budżetową, służącą zapewnieniu stabilności finansów publicznych zgodnie z paktem stabilności i wzrostu
  • zapobieganie nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej.

Główne cele:

  • sprzyjać konwergencji i stabilności w UE
  • zapewnić stabilne finanse publiczne
  • sprzyjać wzrostowi gospodarczemu
  • zapobiegać nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w UE
  • realizować strategię „Europa 2020”.

Źródlo: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/european-semester/#

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej