Czego dotyczyło posiedzenie pomorskiej WRDS w maju br?

Podczas przeprowadzonego w trybie wideokonferencji posiedzenia plenarnego pomorskiej WRDS najważniejszymi punktami dyskusji były: wpływ epidemii koronawirusa na sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego oraz informacja w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w regionie podczas pandemii.

Informację o sytuacji w sferze edukacji przedstawiła Radzie Małgorzata Bielang – Pomorska Kurator Oświaty. Poinformowała m.in., że od dnia wznowienia pracy przedszkoli po przerwie związanej z epidemią (7 maja) do 18 maja w Pomorskiem pracowała niespełna połowa samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i placówek realizujących inne formy wychowania przedszkolnego (48,49 proc.)

Z kolei Tomasz Augustyniak – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przedstawił obraz epidemii w regionie. Na 493 potwierdzone przypadki zakażeń SARS-CoV-2 w województwie pomorskim (do 15 maja br.) 166 przypadków (34 proc.) to zachorowania w DPS, 64 przypadki (13 proc.) to zachorowania w szpitalu lub przychodni a 1 przypadek dotyczy zachorowania w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. To dlatego, wyjaśnił dyrektor, że personel medyczny i opiekuńczy (24 proc. wszystkich potwierdzonych zakażeń w województwie) był wyraźną grupą determinującą transmisję zakażeń.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował też o sieci punktów diagnostycznych umożliwiających mobilne, poza szpitalne pobory wymazów do testów od mieszkańców województwa pomorskiego, kwalifikowanych do badań ze względu na kryterium epidemiologiczne lub kliniczne w ramach kwalifikacji przeprowadzonej przez odpowiednie call center.

W przekazywanych na tym posiedzeniu WRDS informacjach znalazły się dane o sytuacji w gospodarce regionu. Wpływy gmin z podatku PIT i CIT znacząco spadną w porównaniu do roku 2019.

Rada zapoznała się ponadto z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej wśród swoich członków: 43 proc. firm odnotowało spadek obrotów w porównaniu do lutego 2020, a 75 proc. w porównaniu do marca ub.r. Spadek obrotów w drugim kwartale przewiduje 86 proc. firm (głównie branży stoczniowej) a ograniczenie zatrudnienia zapowiada (lub już to zrobiło) 43 proc.

Pomorska WRDS przyjęła też informację w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie pomorskim w okresie pandemii. Wynika z niej m.in., że samorząd województwa przeznacza znaczne środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 na wsparcie szpitali, w tym powiatowych, miejskich, resortowych, marszałkowskich w walce ze skutkami epidemii. W dokumencie wymieniono również sygnalizowane przez pracowników ochrony zdrowia problemy, z których najważniejsze to: medialne zapowiedzi wszczynania śledztw i stawiania zarzutów personelowi i zarządzającym w podmiotach leczniczych w przypadkach zakażeń w szpitalach, trudności w podejmowaniu decyzji przy szybko zmieniających się procedurach, brak regularnych i powszechnie obowiązujących badań (testów) przesiewowych dla personelu medycznego szpitali.

Źródło: Dialog w centrum i w Regionach nr 5/2020 (83) , Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej