Co było omawiane na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego w dniu 17 grudnia 2020 r.

W dniu 17 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Spotkanie poświecono omówieniu kwestii działań strony rządowej podejmowanych w związku z pandemią COVID-19 oraz omówieniu stanowiska Rządu RP do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

W pierwszej części posiedzenia Minister Zdrowia, Pan Adam Niedzielski wymienił działania strony rządowej i służby zdrowia związane ze zwalczeniem koronawirusa. Poinformował o procesie przebiegu pandemii COVID-19 na przestrzeni czasu, od wiosny br. do chwili obecnej. Przedstawił strategię Rządu, która miała na celu przygotowanie do drugiej fali pandemii a która polegała m.in. na doposażaniu szpitali w sprzęt medyczny. Powiedział, że od drugiej połowy października liczba zachorowań zaczęła niepokojąco rosnąć, a najgroźniejszym momentem był listopad, kiedy odnotowano blisko 28 000 zakażeń dziennie. Wskazał na ustabilizowanie się liczby zachorowań na poziomie 10 000 zakażeń tygodniowo. Zaznaczył, że są podejmowane starania w celu zapewnienia odpowiedniej liczby łózek szpitalnych dla chorych na koronawirusa, przy jednoczesnej trosce o zachowanie właściwego poziomu opieki dla pacjentów cierpiących na inne schorzenia. Podkreślił, że we wrześniu br. przeprowadzono 80 000 testów na COVID-19. Poinformował o objęciu 30 000 osób nowym systemem zdalnej opieki medycznej, wykorzystującym  pulsoksymetry, łączące się ze smartphonami i przekazujące online wyniki pomiarów do lekarzy prowadzących. Wskazał na pomoc żołnierzy WOT przy koordynowaniu liczby łóżek szpitalnych, co przekłada się na szybszy przepływ informacji między załogami karetek na temat wolnych miejsc w szpitalach.

Partnerzy społeczni wyrazili niepokój o stan polskiej służby zdrowia. Wskazali na potrzebę przekazywania przez stronę rządową transparentnych, bardziej szczegółowych informacji dotyczących zmian w zakresie obowiązujących i nowych obostrzeń. Strona pracodawców zwróciła ponadto uwagę na kwestie związane z dodatkowymi opłatami, które uderzą w szpitale jak np. tzw. opłata mocowa, która obciąży niektóre placówki medyczne kwotą nawet 1,5 mln złotych. Odniesiono się również do potencjalnego pojawienia się nowych obostrzeń gospodarczych.

W odniesieniu do wypowiedzi Ministra Zdrowia, strona społeczna zwróciła uwagę na kwestie związane z umowami adhezyjnymi, które są zawierane z personelem medycznym; wysoką liczbę zgonów lekarzy i pielęgniarek podczas walki z pandemią; brakiem wzrostu wynagrodzeń dla personelu opiekującego się chorymi na COVID-19; niewystarczającym poziomem wyposażenia szpitali; przeciążeniem personelu medycznego.

W drugiej części spotkania Pani Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, poinformowała, że strona rządowa ustala z KE rozwiązania dotyczące wprowadzenia Europejskiej płacy minimalnej. Wskazała, że projekt Europejskiej płacy minimalnej stoi w sprzeczności z prawem traktatowym UE, oraz że Polska negatywnie ustosunkowuje się do ograniczania autonomii państw członkowskich. Podkreśliła, że obecnie w Polsce stosunek płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia wynosi około 51%.

Partnerzy społeczni podkreślali, że debata dotycząca europejskiej płacy minimalnej powinna odbyć się przed wysłaniem stanowiska strony rządowej do UE. Odniesiono się jednocześnie do ewentualnych utrudnień związanych z wprowadzeniem europejskiej płacy minimalnej, z uwagi na różniącą się sytuację społeczno-gospodarczą w poszczególnych krajach członkowskich UE.

Źródło: https://www.cpsdialog.gov.pl/index.php/107-z-zycia-dialogu/posiedzenia-plenarne-i-prezydia-rds/570-17-12-2020

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej