Promocja bezpiecznych warunków pracy

O celach i rezultatach projektu „Godna praca to bezpieczna praca” rozmawiamy z Jagną Łobodzińską, kierownik Działu Programów Europejskich Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

– Kończy się realizacja projektu „Godna praca to bezpieczna praca”. Co udało się już w jego ramach zrealizować?

– W projekcie skupiliśmy się na promocji bezpieczeństwa i higieny w zakładach pracy. Wdrażanie zasad BHP na wysokim poziomie prowadzi do osiągania stałej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz do ograniczenia strat związanych z niewłaściwymi warunkami pracy. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę liczne obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracownicy mają również wpływ na to, czy te regulacje będą przestrzegane. Tu ogromne znaczenie ma społeczna inspekcja pracy. Jest to służba społeczna pełniona przez pracowników, której głównym zadaniem jest zapewnienie przez zakład bezpiecznych warunków pracy oraz ochronę praw pracowniczych. Dzięki organizowanym w projekcie spotkaniom eksperckim, w których brali udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, a także społeczni inspektorzy z różnych zakładów i przedstawiciel Rady Ochrony Pracy, dokonaliśmy analizy polskiego i norweskiego systemu ochrony pracy oraz sposobów na wzmocnienie kontroli nad wdrażaniem wysokich standardów BHP w zakładach. W ramach projektu przeprowadziliśmy również anonimową ankietę pośród 500 respondentów, w której odpowiadali na pytania związane z poziomem bezpieczeństwa w ich zakładach pracy i z jakimi problemami w tym zakresie się borykają. Zarówno wnioski ze spotkań eksperckich, jak i z przeprowadzonego badania zostaną opisane w publikacji końcowej projektu. Poza tym od początku tego roku prowadzimy szkolenia skierowane do przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, a w szczególności do społecznych inspektorów pracy, z zakresu prawa pracy, społecznej inspekcji pracy oraz BHP. Szkolenia są prowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

– Trwają już ostatnie szkolenia dla społecznych inspektorów pracy. Jakim zainteresowaniem się one cieszyły? Jakie były opinie uczestników?

– W projekcie realizowaliśmy trzydniowe szkolenia. Zaplanowaliśmy 10 grup szkoleniowych. Do dzisiaj odbyło się osiem zjazdów, w których wzięło udział 136 osób. Każdy dzień szkolenia dotyczył innych zagadnień. Jak już wspomniałam, skupiliśmy się na społecznej inspekcji pracy, prawie pracy oraz bezpieczeństwie i higienie pracy. W naszym mniemaniu jest to wiedza, którą powinien posiadać każdy społeczny inspektor pracy, by móc skutecznie reprezentować pracowników w swoim zakładzie. Poza tym społeczny inspektor pracy powinien posiadać również umiejętności negocjacyjne, by potrafić przekonać pracodawcę do swoich racji. Tutaj pomocne mogą się okazać szkolenia z zakresu negocjacji, które wkrótce rozpoczną się w drugim naszym projekcie „Dialog społeczny – kluczem do rozwoju!”. Serdecznie zapraszamy! Tym bardziej że widzimy duże zadowolenie z udziału w szkoleniach oferowanych w tym projekcie. Otrzymujemy wiele e-maili i telefonów z podziękowaniami za zaproszenie na szkolenie i możliwość udziału. Jest to ogromna zasługa naszych trenerów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku – Anety Kamińskiej, Aleksandra Zająca oraz Piotra Prokopowicza, którzy swoją wiedzą oraz doświadczeniem chętnie dzielili się z ich uczestnikami.

– Czy pandemia miała wpływ na realizację projektu?

– Chyba nie ma dziedziny życia, na którą pandemia nie miałaby wpływu. Niestety, na nasz projekt również. Pandemia głównie opóźniła realizację niektórych działań, jednak wszystkie zaplanowane przez nas zadania zostaną zrealizowane do końca 2022 roku.

– Jakie jeszcze działania są planowane?

– Obecnie, w ramach „Głosu pracownika” w Radiu Gdańsk, w poniedziałki o godzinie 14 jest emitowana audycja poświęcona aspektom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy. Pierwsza audycja z cyklu została wyemitowana na antenie radiowej 16 maja br. Planujemy jeszcze nakręcić film promujący stosowanie wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesienią z kolei odbędzie się konferencja podsumowująca projekt oraz ukaże się publikacja projektowa.

Rozmawiała: Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej