ZUS raportuje o dodatku dla niepełnosprawnych

Ponad 13,7 tys. mieszkańców Pomorza skorzystało z 500 plus dla niesamodzielnych.

Od początku października ub.r., osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać dodatkowe świadczenie. Od września do końca grudnia do obu pomorskich oddziałów ZUS wpłynęło ponad 29 tys. wniosków. Do końca roku wydały one prawie 17,5  tysiąca decyzji, wśród nich 13,7 tys. pozytywnych.

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji obowiązuje od 1 października 2019 r., a wnioski ZUS przyjmował już od września.

Chodzi o dodatek dla niepełnosprawnych. Jest on stały w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Każda osoba która ma dochód do 1100 zł dostanie kwotę 500 zł, czyli świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało “w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie”, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych.

Do tej pory pieniądze z programu, wypłacane przez ZUS wsparły ponad 13,7 tys. Pomorzan (ponad 9,8 tys. w gdańskim Oddziale ZUS i ponad 3,9 tys. w słupskim).

Wśród starających się o pomoc osób w wieku powyżej 75 lat było aż 37 proc. W przypadku 62 proc. wnioskodawców świadczenie zostało przyznane w pełnej kwocie, czyli 500 zł.

Wnioski o świadczenie uzupełniające można składać przez cały czas. Aby otrzymać wsparcie, poza kryterium niesamodzielności, trzeba być pełnoletnim, mieszkać na terytorium Polski, a łączna wysokość doczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może obecnie przekraczać kwoty 1 600 zł brutto. Chodzi tu świadczenia ze środków publicznych takie jak emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy, a także świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe. Wysokość wsparcia dla osoby, która dotychczas otrzymywała świadczenia w kwocie 1 100 zł lub niższej wyniesie 500 zł. Ci, których łączna kwota świadczeń znajduje się między 1 100 zł a 1 600 zł, dostaną różnice między kwotą swoich świadczeń a 1 600 zł.

Dominującą przyczyną decyzji odmownych ZUS jest brak niezdolności do samodzielnej egzystencji

Żeby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek (ZUS ESUN). Może to zrobić sam zainteresowany lub jego pełnomocnik. Wniosek można znaleźć na naszej stronie zus.pl oraz w każdej placówce Zakładu.

Więcej informacji na temat świadczenia uzupełniającego na naszej stronie zus.pl, w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, oraz w każdej placówce Zakładu. Poinformował nas Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej