ZUS przypomina o ciekawym fakcie: składki można dziedziczyć

Składki zgromadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, tak jak i te w Otwartych Funduszach Emerytalnych mogą być, pod pewnymi warunkami, dziedziczone. Prawo do nich mają małżonek zmarłego, wskazane osoby lub spadkobiercy. Trzeba jednak pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich składek. 

Składki zgromadzone w tzw. I filarze nie mogą być dziedziczone. Po śmierci ubezpieczonego pozostają one w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i będą z nich pokrywane wypłaty dla innych emerytów.

Natomiast składki, które osoba zmarła odłożyła w tzw. II filarze są dziedziczone. Dotyczy to zarówno środków z subkonta w ZUS, jak i tych zebranych na koncie w OFE. Zasady dziedziczenia tych składek są takie same. W pierwszej kolejności dziedziczy małżonek. Jeśli małżonkowie pozostawiali w ustawowej wspólności majątkowej to ma on prawo do połowy środków zgromadzonych w trakcie małżeństwa. Środki z subkonta w ZUS trafią na subkonto współmałżonka, zaś te z rachunku OFE na jego rachunek w OFE. W obydwu przypadkach pieniądze zostaną doliczone do zgromadzonych składek i w ten sposób powiększą przyszłą emeryturę. O dziedziczenie składek mogą ubiegać się również byli małżonkowie, o ile do rozwodu pozostawali w ustawowej wspólności majątkowej. Jeżeli zmarły ubezpieczony w II filarze nie zawarł małżeństwa to wszystkie środki będą wypłacone uposażonym lub spadkobiercom.

Kolejna grupa to uposażeni. Wskazuje ich, jak i proporcje w jakich otrzymają wypłatę środków sam ubezpieczony. Nie muszą to być członkowie jego rodziny. Otrzymają oni wypłatę bezpośrednio. Uposażony małżonek może jednak przekazać środki na swoje subkonto w ZUS lub konto w OFE. 

Aby ubiegać się o wypłatę środków trzeba dostarczyć odpis aktu zgonu, odpis aktu małżeństwa, a także dyspozycję wypłaty transferowej lub bezpośredniej. W przypadku rozwodu potrzebny będzie także dokument znoszący ustawową wspólność majątkową.

Gdy zmarły nie wskazał uposażonych trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe co do części środków, które nie zostały wypłacone małżonkowi. Dlatego, żeby oszczędzić bliskim formalności, warto wcześniej wskazać uposażonych. 

Dziedziczenie składek to prawo i dlatego na uposażonych lub ich spadkobiercach spoczywa obowiązek powiadomienia o śmierci bliskiego i przedstawienia niezbędnych dokumentów.

Pamiętać trzeba, że składki można dziedziczyć tylko wtedy, gdy ubezpieczony zmarł przed przyznaniem emerytury.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej