ZUS informuje: Mama (i tata) na urlopie

Narodziny dziecka to ogromna zmiana życiu rodziców. Nic nie jest w stanie przyćmić radości, jaką niesie za sobą pojawienie się nowego członka rodziny. Warto przypomnieć na jakie świadczenia z ubezpieczeń społecznych mogą liczyć świeżo upieczeni rodzice.

Każda uprawniona mama ma do dyspozycji 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (6 z nich może wykorzystać jeszcze przed porodem). Z tych 20 tygodni musi wziąć 14, a przez pozostałe 6 z dzieckiem może spędzić ojciec. W przypadku urodzenia dwójki dzieci podczas jednego porodu wymiar urlop wydłuża się do 31 tygodni i rośnie o 2 tygodnie za każde kolejne dziecko, aż do 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci podczas jednego porodu.

Rodzice mogą również skorzystać z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. W przypadku urodzenia większej liczby dzieci podczas jednego porodu taki urlop wynosi 34 tygodnie. Nie musi być on wykorzystany w pełni. Można go podzielić nawet na 4 części, aż do ukończenia przez dziecko 6. lat. Może go wykorzystać jedno z rodziców lub oboje równocześnie bądź na zmianę, jednak dzieląc się jego czasem.
Tata, który chce zostać z dzieckiem może skorzystać również z 2 tygodniowego urlopu ojcowskiego, który przysługuje niezależne od uprawnień z których korzysta matka. Świadczenie trzeba wykorzystać zanim dziecko ukończy 2 lata. Ten dobrowolny urlop można podzielić na dwie tygodniowe części.

Świadczenie, które przysługuje za okresy urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym to zasiłek macierzyński. Aby skorzystać z takiego świadczenia rodzic powinien być zatrudniony na etacie, prowadzić działalność gospodarczą albo pracować na podstawie umowy zlecenia (w dwóch ostatnich przypadkach, gdy opłaca dobrowolną składkę chorobową). Zasiłek przysługuje niezależnie od tego, jak długo ma się to ubezpieczenie.

Od początku tego roku do końca kwietnia w woj. pomorskim ponad 23,3 tys. osób pobierało zasiłek za czas urlopu macierzyńskiego, ponad 14,1 tys. za czas urlopu rodzicielskiego, a ponad 3,6 tys. ojców otrzymywało zasiłek za czas swojego urlopu.

Jeśli początkowo kobieta zdecyduje się wykorzystać tylko podstawowe 20 tygodni urlopu – otrzyma 100 proc. wynagrodzenia. 100 proc. wynagrodzenia otrzyma także przez pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a przez kolejne 60 proc. Natomiast jeśli kobieta od razu zdecyduje się na urlop macierzyński i rodzicielski w pełnym wymiarze, to przez całe 52 tygodnie będzie dostawała 80 proc. wynagrodzenia. Na złożenie wniosku mamy mają 21 dni do urodzenia dziecka. Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku za czas urlopu macierzyńskiego przed porodem jest zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu, a od dnia porodu odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. Z zasiłku macierzyńskiego można także skorzystać w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.

Od 1 stycznia 2022 r. prawo do zasiłku macierzyńskiego otrzymały kobiety, których zatrudnienie ustało w czasie ciąży z powodu śmierci pracodawcy. Dotychczas po urodzenia dziecka nie miały one prawa do zasiłku. Teraz jeśli ubezpieczona była zatrudniona na umowę o pracę i ta umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Krzysztof Cieszyński
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

Zdjęcie: Pexels/Vidal Balielo Jr.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej