ZUS: 7 proc. więcej i dodatkowe świadczenia dla emerytów oraz rencistów

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wzrosną równo o 7 procent. Tyle bowiem wyniesie tegoroczna waloryzacja. W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają dodatkowe świadczenia roczne tzw. trzynastki.

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu kwoty świadczenia z 28 lutego 2022 r. brutto przez wskaźnik. Wysokość wskaźnika zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. W tym roku wynosi on 107 proc. Na przykład: jeśli w lutym 2022 r. emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to w marcu wzrośnie o 140 zł brutto. Będzie tak dlatego, że 2000 zł x 107% = 2140 zł brutto.

W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków, odbywa się ona automatycznie. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle również decyzje o przyznaniu dodatkowego świadczenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2022 r.

W związku z waloryzacją wzrośnie też między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł, zaś dodatek pielęgnacyjny wyniesie 256,44 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się również do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku wyniosą one 1338,44 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które pobierają m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Tzw. trzynastkę dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci trzynastki razem z kwietniowymi świadczeniami.

Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej