ZRG: w przededniu XXX KZD NSZZ „S” o solidarności z Ukrainą i pomocy dla uchodźców

Majowe obrady członków ZRG NSZZ „S” upłynęły w cieniu wojny toczonej na Ukrainie i pomocy świadczonej przez Związek wojennym uchodźcom oraz w perspektywie jubileuszowego XXX KZD NSZZ „S” wyznaczonego na 26–27 maja br.

Gościem związkowych działaczy 9 maja br. był dr Paweł Piotr Warot, nowy dyrektor gdańskiego oddziału Instytut Pamięci Narodowej.

Obrady w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej poprzedziła tradycyjnie modlitwa, tym razem odmówiona w intencji górników tragicznie zmarłych i zaginionych podczas katastrofy pracy w kopalniach węgla kamiennego Pniówek i Zofiówka.  

Majowe obrady były też okazją do podziękowania tym, którzy okazują swoje wsparcie uchodźcom z Ukrainy. Organizacje związkowe NSZZ „S” w Regionie Gdańskim oraz związkowcy indywidualnie wpłacili na specjalne konto funduszu pomocy dla zmagającej się z rosyjską agresją Ukrainy 104 525 zł. Każdy z darczyńców otrzymał pamiątkowy dyplom z podziękowaniami.

– W imieniu ZRG NSZZ „Solidarność” serdecznie dziękuję za przekazanie darowizny na rzecz pomocy dla Ukrainy. Dajemy wyraz swojej solidarności. Składamy podziękowania organizacjom związkowym, które zaangażowały się w niesienie pomocy – powiedział Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” i przypomniał, że 11 marca br. otwarty został w siedzibie gdańskiej „Solidarności” punkt recepcyjny, w którym znajdują pierwsze wsparcie i pomoc kobiety i dzieci. Polacy, ludzie „Solidarności” śpieszą z pomocą, kierują się sercem, w akcie miłosierdzia i pomocy ludziom z ogarniętego wojną kraju. Pracują w nim wolontariusze z NSZZ „S”. Przed nimi dalsze wyzwania, gdyż przybywa ludzi zagrożonych, z terenów ogarniętych działaniami wojennymi ze wschodniej Ukrainy.

Wręczali dyplomy i podziękowania Krzysztof Dośla, Wojciech Książek, lider oświatowej „S” w Regionie Gdańskim, który zrelacjonował formy pomocy dla uchodźców i Stefan Gawroński, skarbnik Regionu.

– Od świąt Wielkanocnych mamy w naszej siedzibie dzień w dzień komplet osób, około 46-48, potrzebujących pomocy kobiet i dzieci. Wiele z tych osób czeka na możliwość powrotu do ojczyzny. Nasz punkt recepcyjny otwarty jest przez całą dobę, działa dzięki wolontariuszom, członkom naszego Związku, działających mimo zmęczenia i codziennych innych obowiązków. Jednak brakuje nam sił – dodał Krzysztof Dośla, apelując o dalsze zaangażowanie i zgłaszanie się do pomocy kolejnych chętnych na dyżurowanie w punkcie recepcyjnym.

Do apelu dołączył się Wojciech Książek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego.

Członkowie ZRG NSZZ „S” przyjęli też uchwałę w sprawie wyborów związkowych w Regionie Gdańskim na kadencję 2023–28. O zasadach wyborczych przy wyborze delegatów i elektorów na WZD Regionu Gdańskiego poinformował Stefan Gawroński, członek Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „S”. Minimalna wielkość samodzielnego okręgu wyborczego przy wyborze delegatów na WZD pozostaje na poziomie 105. Delegaci wybierani są według klucza np. od 105 do 210 członków – 1 delegat, od 211 do 420 członków – 2 delegatów, od 421 do 630 członków – 3 delegatów, od 631 do 840 członków – 4 delegatów itd. Elektorów na zabrania wyborcze w okręgach (łączonych) liczących do 104 członków wybiera się 1 elektor na każde rozpoczęte 15 członków związku. Podstawą weryfikacji jest ewidencja członków związku za II półrocze ub.r. i I półrocze br.

Wybory w kołach, organizacjach oddziałowych, wydziałowych i podzakładowych oraz wybory delegatów w Regionie Gdańskim rozpoczną się 1 września br. Mają być zakończone do końca czerwca 2023 r.

Gość gdańskich związkowców dr Paweł Warot poinformował o planach działań i badań IPN na najbliższy czas. Wśród zapowiedzi jest m.in. naukowe opracowanie monografii Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Do naukowego „przymierzenia się” do historii „Solidarności” Regionu Gdańskiego namawiał Krzysztof Dośla.

– Historia i etos „Solidarności” oraz proces upadku reżimu komunistycznego, do którego „Solidarność” doprowadziła nakłada na nas, na nasz instytut, obowiązek opowiedzenia jej historii, korzystając też ze wspomnień związkowców. Zapewniam, że poważna, naukowa monograficzna praca o Regionie Gdańskim powstanie. Napisze ją zespół pracowników IPN. To będzie ukazująca prawdę monumentalna publikacja – zapewnił dr Warot, dodając, że IPN działał w różnych warunkach politycznych, ale był i jest wielką instytucją badawczą i wydawniczą.

Dyrektor gdańskiego oddziału IPN wspominał m.in. o debacie na antenie Radia Gdańsk pt. „Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Oni ruszyli lawinę”.

– Zależy mi bardzo by zapisać wspomnienia ludzi, którzy od lat 70 tworzyli WZZ, a następnie „Solidarność”, by zapisać ich relacje – dodał dyrektor gdańskiego IPN, mówiąc też o nowoczesnych metodach nauki o historii najnowszej przy użyciu multimediów.

Z kolei Wojciech Książek poinformował o idei odsłonięcia tablicy upamiętniającej strajk pracowników służby zdrowia i oświaty w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, który trwał od 7 do 17 listopada 1980 r.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej