ZRG: sytuacja w zakładach pracy Wybrzeża, oburzenie wobec działań dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej i akcja referendalna

Ostatnie przedwakacyjne obrady członków ZRG NSZZ „S” (1 lipca 2024 r.) dotyczyło m.in. sytuacji w zakładach pracy Wybrzeża oraz przygotowaniom do obchodów 44 rocznicy Sierpnia 1980.

Przyjęte zostało stanowisko w sprawie sytuacji w zakładach pracy Wybrzeża, w którym członkowie ZRG wyrazili swoje zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w wielu pomorskich zakładach pracy.

– Zamykanie kolejnych przedsiębiorstw, przenoszenie produkcji do krajów trzecich, nasilające się redukcje zatrudnienia mogą prowadzić do pogorszenia się sytuacji na rynku pracy, spowolnienia gospodarczego i w konsekwencji wzrostu ubóstwa społecznego. Zapowiadane zwolnienia i przerzucanie kosztów działań naprawczych na pracowników w takich przedsiębiorstwach jak PKP Cargo czy Poczta Polska są nie do zaakceptowania przez nasz Związek. Domagamy się od władz tych spółek, ale także od decydentów na szczeblu rządowym podjęcia kompleksowych negocjacji i wypracowania rozwiązań, które będą prowadziły do wzmocnienia tych firm, stanowiących także o bezpieczeństwie Państwa Polskiego

– czytamy w stanowisku.

Omówiono m.in. sytuację w portach morskich Wybrzeża Gdańskiego, m.in. sygnał o planowanym zwolnieniu 31 pracowników w Porcie Gdynia (ZMPG) oraz rosnącej konkurencji na rynku przeładunków. Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” oraz Marek Szymczak, przewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „S” przestrzegali przed osłabieniem koniunktury, spadkiem wymiany handlowej drogą morską oraz spadkiem przeładunków i opłat portowych jeśli kontenerowce przestaną zawijać do naszych portów, traktując jako główne wielkie porty w Hamburgu i Bremerhaven oraz Rotterdamie i Antwerpii. Polskim portom pozostanie do obsługi ładunek z tzw. hubów, gdy towar przeładowany na mniejsze jednostki będzie transportowany do portów docelowych oraz drobnicowce, masowce i ro-ro.

Związkowcy przyjęli też stanowisko w sprawie zmian na wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

– Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża swoje oburzenie zmianami dokonanymi w wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zamiar usunięcia z przestrzeni Muzeum postaci, jak rotmistrz Pilecki, św. Maksymilian Kolbe czy rodzina Ulmów jest fałszowaniem historii i próbą pominięcia tych, którzy poświęcili się dla innych, świadomie kładąc na szali własne życie

– czytamy w przyjętym 1 lipca br. stanowisku.

Została też przekazana przez Krzysztofa Doślę, informacja o kontynuowaniu zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem o ogólnopolskie referendum na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Dotychczas w naszym Regionie zebraliśmy blisko 9 tys. podpisów. Stąd gorący apel o kontynuowanie akcji.  

Sprawozdanie z prac ZRG NSZZ „S” Regionalnej Komisji Rewizyjnej, zaprezentowane przez jej przewodniczącą Annę Kocik było osnową dyskusji o prawach i obowiązkach członków NSZZ „S”, a przede wszystkim o terminowym i właściwym opłacaniu związkowych składek.

Uroczystości sierpniowe, jak co roku organizuje Region Gdański NSZZ „S” w kilku miastach. Zainaugurowane one zostaną 18 sierpnia br. (niedziela) w Strzebielinku, przed bramą dawnego ośrodka internowania. W Tczewie 25 sierpnia br. odbędą się uroczystości od godz. 13 rozpoczęte rocznicowa mszą świętą i spotkaniem związkowym, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. 30 sierpnia br. o godz. 16 spotykamy się w Gdyni przy pomniku Ofiar Grudnia ’70 (Gdynia Stocznia), a następnego dnia przy pomniku na placu Wolnej Polski. 31 sierpnia br. o godz. 13 zacznie się uroczyste posiedzenie ZRG NSZZ „S” w Sali BHP dawnej Stoczni Gdańskiej.  

Anna Kocik, w imieniu kapituły stypendialnej, zaapelowała do uczniów, którzy zamierzają złożyć wniosek o stypendium NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, by w ramach regulaminowego obowiązku napisania pracy nt. Moje spotkanie z NSZZ Solidarność podjęli się tematu związanego z bł. ks. Jerzym, który jest patronem naszego Związku. A termin składania wniosków stypendialnych upływa 20 lipca br.

Przypominamy też i zapraszamy na spotkanie z siostrą Krystyną Włodarską, która była naocznym świadkiem życia i pracy duszpasterskiej bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”. Sala Akwen (Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24), 5 lipca 2024 r., godz. 15.00.

Po wakacjach związkowi liderzy spotkają się na ZRG NSZZ „S” 9 września br.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej