ZRG: referendum o naszej przyszłości, sytuacja w zakładach pracy i hołd dla naszego Patrona

Relacje o sytuacji w zakładach pracy m.in. w portach Wybrzeża, PKP Cargo, Poczcie Polskiej SA i fabryce okien Dovista oraz akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum na temat tzw. Europejskiego Zielonego Ładu to tematy obraz ZRG NSZZ „S” 3 czerwca br. Trwają obchody 40 rocznicy męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W organizację uroczystości włączył się aktywnie nasz związkowy Region.

Obrady poprzedziła minuta ciszy ku pamięci zmarłego niedawno inspektora Aleksandra Zająca z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Krzysztof Dośla, żegnając inspektora podkreślił, że był on związkowym sojusznikiem i przyjacielem, na którego profesjonalizm i dociekliwość w przestrzeganiu prawa pracy zawsze można było liczyć.

W PKP Cargo zanosi się na proces restrukturyzacji, który bierze na celownik Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Alarmuje o takim niebezpieczeństwie dla pracowników PKP Cargo Jacek Prętki, przewodniczący sekcji regionalnej i skarbnik Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

Okres wypowiedzenia ZUZP to dwa lata. PKP Cargo to drugi największy kolejowy operator towarowy w Unii Europejskiej, od 2013 roku notowany na warszawskiej giełdzie. Wtedy też w 2013 roku zawarty został Pakt Gwarancji Pracowniczych z 10-letnią gwarancją zatrudnienia. Związkowcy nie ufają, że zarząd działa w dobrej wierze, a pakt nie został należycie wypowoiedziany.  
Związkowcy prowadzili negocjacje z kolejnymi zarządami spółki w sprawie podwyżek. W październiku ub.r. zostały zerwane przez ówczesny zarząd spółki bez spisania protokołu. Teraz zarząd którym kieruje do wyboru nowego – p.o. prezesa Marcin Wojewódka (w latach 2016–17 w zarządzie ZUS, potem w PZU), chce wypowiedzieć układ zbiorowy pracy i zapowiada „cięcie kosztów”. W tym roku nie będzie podwyżek, a co więcej – zarząd planuje wysłanie na 12 miesięcy na nieświadczenie pracy 30 proc. załogi. A to oznacza, że pracownik zachowuje uprawnienia pracownicze, ale ma tylko 60 proc. wynagrodzenia jako świadczenie socjalne liczone, jak za urlop. Nie ma przy tym ochrony związkowej. Skierowanie pracowników na nieświadczenie pracy doprowadzi do wykluczenia zawodowego i społecznego. Rolą zarządu powinno być przywrócenie PKP Cargo pozycji lidera rynku przewozowego, a obecne działania spowodują braki wykwalifikowanej kadry.

Z kolei Tomasz Muszyński, przewodniczący Krajowej Sekcji Drzewiarzy i KM NSZZ „S” w Dovista Polska poinformował o pogłębiającej się kryzysowej sytuacji branży meblarskiej i grożącym dalszym, zwolnieniom. Nie ma też należytego przepływu informacji z centralą w Danii, więc na dobrą sprawę nie wiadomo, jaka jest strategia koncernu wobec zakładów w Polsce. Jak podał lider „S” zatrudnienie w jego zakładzie spadło z 2600 osób w 2017 r. do 1156 obecnie.

Marek Dzięcielski, członek KK NSZZ „S” i przewodniczący KP NSZZ „S” Pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku przedstawił sytuację w tej należącej do Skarbu Państwa strategicznej spółce. Związkowiec poinformował, że w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie 27 maja br. doszło do spotkania szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk ze związkowcami. Padło z jej strony, zapewnienie że „kluczowe znaczenie” dla powodzenia Poczty będzie miała „partnerska współpraca ze związkami zawodowymi”. Czas pokaże, czy te słowa wypełnią się treścią. Na razie zwolniono wszystkich dyrektorów regionalnych, nawet tych z długim stażem.  

Poczta Polska SA jest w trudnej kondycji finansowej. Jest to m.in. spowodowane zaszłościami z lat ubiegłych – Poczta po raz pierwszy od dekady otrzymała roczną rekompensatę za wykonane usługi dla administracji państwowej i samorządowej, czyli – jak mówi Dzięcielski – przez ten czas Poczta Polska kredytowała Państwo.  

Sebastian Mikosz, od marca br. nowy prezes spółki, stwierdził, że Poczta Polska SA znajduje się ona w „stanie śmierci klinicznej” – to stwierdzenie oburzyło pocztowców. Związki zawodowe, w tym i pocztowa „Solidarność” wysłały do premiera, marszałków Sejmu i Senatu, posłów i senatorów oraz prezesa NIK apel – list z protestem przeciwko zapowiedzianym przez zarząd Poczty planom restrukturyzacji, które oznaczać mogą nie tylko zamrożenie 5 tys. etatów (nie wypełnienie luki po odchodzących na emeryturę), ale i zwolnienie kilku tysięcy pracowników z przeszło 60 tys. pocztowców. 

Piotr Ratkowski, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Port Gdański Eksploatacja, poinformował o reaktywowaniu zespołu trójstronnego ds. portów morskich. Port Gdański ma bardzo dobrą sytuację, mamy boom zbożowy, ale problemem jest niedowład infrastruktury kolejowej i drogowej. Tymczasem unieważniono przetarg na terminal w Gdyni, a zarząd portu w Gdańsku unieważnił przetarg na głębokowodny agroterminal. Nasze Wybrzeże nie będzie dysponowało wydajnym terminalem, który rozwiązałby problemy z nadwyżką zbóż, czyli z „zalewem” ukraińskiego zboża. Tymczasem w Mukran, w Niemczech, 130 km od polsko-niemieckiej granicy na wyspie Uznam, we wrześniu br. zostanie otwarty terminal głębokowodny… Związkowiec przypomniał też sprawę pilnego wprowadzenia rozporządzenia w sprawie bhp w portach i przystaniach morskich.

Niezwykle ważne będą niedzielne (9 czerwca br.) wybory do Parlamentu Europejskiego, szczególnie w kontekście polityki federacyjnej i tzw. Europejskiego Zielonego Ładu oraz wniosku o referendum.

NSZZ „S” oraz rolnicza „Solidarność” prowadzą akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o poddanie Zielonego Ładu pod ogólnonarodowe referendum. Jak poinformował Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”, w Regionie Gdańskim podopisy zbieramy do 30 czerwca br. i zaapelował o aktywność przy zbieraniu podpisów poparcia w organizacjach związkowych oraz w naszych lokalnych społecznościach.

8 czerwca br. w ramach obchodów 40 rocznicy uprowadzenia i zamordowania Patrona NSZZ „S” ks. Jerzego Popiełuszki, w 14 rocznicę jego beatyfikacji, w bazylice Św. Brygidy o godz. 15 odprawiona zostanie msza święta, a po niej – otwarcie wystawy przygotowanej przez IPN, poświęconej ks. Jerzemu. Będzie też konferencja i koncert ku czci kapłana, orędownika ludzi pracy. Założeniem porozumienia między IPN – Oddział w Gdańsku, a Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność” jest upowszechnianie wiedzy i informacji o postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – jego życia, posługi kapłańskiej, podejmowanych działań na rzecz praw człowieka i jego tragicznej śmierci.

Zaplanowane są m.in. spotkania z s. Krystyną Włodarską, świadkiem życia i pracy ks. Jerzego, która w latach 1982-84 posługiwała na żoliborskiej parafii, prowadząc m.in. dokumentację ks. Jerzego. 4 lipca br. o godz. 19 w kościele pw. św. Franciszka (Emaus), a 5 lipca br. o godz. 15 w sali Akwen w budynku NSZZ „S” przy Wałach Piastowskich 24 w Gdańsku rozpocznie się spotkanie z siostrą Krystyną. 7 lipca br. spotkanie organizuje Ośrodek Papieski przy Sanktuarium św. Jana Pawła II (al. Jana Pawła II 48, Gdańsk). O kolejnych punktach uroczystości będziemy sukcesywnie informowali.

Kolejny, już przedwakacyjny, ZRG NSZZ „S” zbierze się 1 lipca br.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej