ZRG: podsumowanie XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

Podczas czerwcowego zebrania członków ZRG NSZZ „Solidarność” w poniedziałek 6 czerwca br. Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG podsumował jubileuszowy XXX KZD naszego Związku, w tym zmiany w związkowym Statucie.

W czerwcowym „Magazynie Solidarność” znajduje się obszerna relacja z XXX KZD wraz z podjętymi nań uchwałami i stanowiskami.

Nowelizacja Statutu NSZZ „S” dopuszcza m.in. głosowanie na odległość, przy pomocy środków IT, do władz stanowiących na zasadach określonych uchwałą KK NSZZ „S”. Zebrania, za zgodą prezydium zarządów będą mogły być prowadzone poprzez internet. To ważne by nie sparaliżować działań Związku, gdyż nie wiemy, czy znów, za kilka miesięcy, nie będziemy zmuszeni do pozostania w izolacji.

Region Gdański i jego delegacji na KZD jest zdania, że procedury wyborcze na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych Związku powinny być odbiurokratyzowane i uproszczone, by nie przedłużać ponad miarę samych procedur. Dodatkowo proponowano, aby małe organizacje związkowe mogły zrezygnować z osobowości prawnej cedując na zarządy regionów np. księgowość i obowiązki prawno-skarbowe. To jeszcze przed nami. Propozycje gdańskie podczas KZD przepadły. Dla przypomnienia w 1980 roku, aż do kwietnia 1990 r. osobowości prawnej nie miały podstawowe organizacje związkowe.

Krajowy Zjazd przyjął możliwość finansowania przez Związek wypoczynku jego członków i ich rodzin. W Statucie znalazł się też zapis, że organy związkowe i ich przedstawiciele reprezentowali członków „S” przed sądami pracy.

Zaniepokojenie związkowców podczas ZRG wywoła wiadomość o zapisach dotyczących pracy zdalnej, które miałyby się znaleźć w nowelizacji Kodeksu pracy.

– Wielu pracowników wykonywało w czasie zakazów pandemicznych pracę zdalną. Badania pokazują, że tak, jak w przypadku dzieci i młodzieży, poddanych izolacji i nauce w warunkach domowych, niosło to uszczerbek dla efektów oraz dla zdrowia psychicznego. Izolacja jest rodzajem kary orzeczonej wyrokiem sądu nie na mocy kodeksu pracy. Jestem zdumiony, słysząc entuzjastyczne głosy o modelu pracy zdalnej jako formie wykonywania pracy – alarmował Krzysztof Dośla, wskazując na niebezpieczeństwa niszczenia więzi społecznej i wspólnoty, gdy praca ma być wykonywana zdalnie bez niezbędnej konieczności.

Obawy te są uzasadnione, gdyż np. 24 maja br. na oficjalnych rządowych stronach znalazł się zapis: „możliwość wykonywania pracy zdalnej na stałe w Kodeksie pracy – to główne założenie projektu ustawy przyjętego przez Radę Ministrów”.

Zastąpienie telepracy bardziej elastyczną formą – pracą zdalną – w Kodeksie pracy to najważniejsze założenie projektu ustawy przyjętego przez Radę Ministrów. Wkrótce projekt zostanie przekazany do prac parlamentarnych.

– Obserwujemy zmieniające się trendy na rynku pracy i wprowadzając pracę zdalną do Kodeksu pracy odpowiadamy na te trendy. Ale nie tylko. Rozwiązanie to powinno również poprawić możliwości zatrudnienia m.in. rodziców małych dzieci, pozwoli lepiej godzić im codzienne obowiązki z pracą zawodową – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Projekt wprowadza definicję pracy zdalnej jako takiej, która wykonywana jest całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Projekt przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach.

Obecny na obradach gość gdańskiej „S” poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy, zadeklarował zajecie się tematem, tak, aby nie znalazły się w kodeksie zapisy sprzeczne ze związkowymi oczekiwaniami. Zapewnił, że na razie kodeksowe zapisy nie są przedmiotem prac parlamentu.

Podczas obrad ZRG ustalono też skład Regionalnej Komisji Wyborczej przed zaczynającymi się jesienią tego roku wyborami w Związku. W jej skład wchodzi 12 osób: Bożena Brauer, Edward Fortuna, Stefan Gawroński, Irena Jenda, Sławomir Kalwasiński, Zbigniew Kowalczyk, Roman Kuzimski, Wojciech Litewski, Andrzej Netkowski, Krzysztof Prokopiuk, Tomasz Muszyński i Tadeusz Grubich (nie jest członkiem ZRG, jest szkoleniowcem i wielokrotnym pełnomocnikiem wyborczym). RKW, na podstawie ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”, celem nadzoru zebrań wyborczych, może powołać pełnomocników.

Poniedziałkowe obrady były tez okazją do podziękowań za okazaną uchodźcom z Ukrainy solidarność oraz do podsumowania blisko trzech miesięcy działania punktu recepcyjnego w siedzibie Związku przy Wałach Piastowskich 24. Z pomocy i porad skorzystało w nim około 1200 osób, matek z dziećmi z Ukrainy. Za zaangażowanie się wolontariuszom dziękowali Krzysztof Dośla i Wojciech Książek. Punkt kończy działalność 10 czerwca br.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej