ZRG: Apel o zakończenie wojny i dar na Caritas dla potrzebujących na Ukrainie

Apel o pokój i o zakończenie wojny na Ukrainie, obrona szykanowanych działaczy związkowych na Białorusi specjalną związkową uchwałą oraz wymierna pomoc materialna, przekazana przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” za pośrednictwem Caritas na zakup leków i żywności dla ogarniętej wojną ludności Ukrainy – zdominowały pierwszą, ponadregionalną część obrad ZRG NSZZ „S”.

Poniżej publikujemy Apel o zakończenie wojny na Ukrainie.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w prawie rok od najazdu wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy apeluje o zaprzestanie wojny, pełnej okrucieństwa, przemocy, łamania norm etycznych, tak ważnych dla chrześcijańskich zasad cywilizacji europejskiej.

Nie do zaakceptowania jest najazd obcych wojsk na suwerenne państwo, próbujące w pokojowy sposób budować swoje miejsce w Europie, zapewnić godne życie i pracę swym mieszkańcom. Stąd tym bardziej wyrażamy swój sprzeciw wobec działań o charakterze imperialnym, opartych na kłamliwej propagandzie, lekceważeniu praw każdego człowieka do życia w wolności i pokoju.

Tak jak rok temu, gdy w marcu 2022 r. w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku otworzyliśmy punkt recepcyjny dla matek z dziećmi (przez 3 miesiące przebywało w nim ok. 1200 uchodźców), tak i obecnie wyrażamy swą solidarność i szacunek dla narodu ukraińskiego bohatersko broniącego swojej niepodległości i prawa do samostanowienia. 

W ślad za apelem ZRG przyjął Uchwałę ws. darowizny na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanowił przekazać Caritas Archidiecezji Gdańskiej darowiznę w kwocie 50 tys. zł na pomoc ofiarom wojny, w tym na zakup żywności i środków medycznych. Trafi ona do dotkniętych wojną Ukraińców za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

– Udzielamy wsparcia, nie tylko werbalnego, uchodźcom z Ukrainy i walczącej Ukrainie. Przekazujemy z fundusz na pomoc dla dotkniętych wojną konkretną kwotę. Mam nadzieję, że pozwoli ona grupie osób przetrwać trudny czas. Wspieramy także więzionych na Białorusi działaczy związkowych. Rozpoczynamy akcję „Solidarności” – wysyłania do ambasady Republiki Białorusi kartek pocztowych z wizerunkiem represjonowanego związkowca. Każdy może kartkę wypełnić własną treścią, adresowaną do brutalnych, dyktatorskich władz białoruskich – powiedział Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” i przypomniał pomoc udzieloną przez „S” i Caritas w prowadzeniu punktu recepcyjnego od marca do czerwca ub.r.  

W odpowiedzi na inwazję rosyjską na Ukrainę, w duchu solidarności z obywatelami ukraińskimi, którzy są w Polsce oraz z potrzebującymi na Ukrainie Caritas od roku prowadzi zbiórkę środków finansowych, które są przeznaczone na pomoc dla Ukrainy, na pomoc żywnościową dla potrzebujących (m.in. paczki, obiady).

– Od początku wojny Caritas włączył się w pomoc dla uchodźców. Mamy nadal trzy punkty pomocy materialnej w Gdańsku, Gdyni i w Rumi. Udzielamy wparcia w integracji, organizujemy spotkania i zajęcia z doradcami ds. zatrudnienia, z psychologami oraz naukę języka polskiego i angielskiego. Bardzo ważny jest człowiek, któremu należy przyjść z pomocą. Dziękuję Związkowi za wsparcie – powiedziała  Sylwia Rymanowska, kierownik Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Gdańskiej, na której ręce przekazano związkową uchwałę. Rozmowa z Sylwią Rymanowską ukaże się w marcowym „Magazynie Solidarność”.

Z kolei na Białorusi represjonwanych jest kilkudziesięciu działaczy związkowych oraz działacze Związku Polaków na Białorusi (pamiętajmy o Andżelice Borys i Andrzeju Poczobucie), wśród przetrzymywanych przez reżim w Mińsku jest też ok. 30 dziennikarzy. Reżim Alaksandra Łukaszenki zwalcza niezależne, wolne media, by jego ludzie mogli działać poza społeczną kontrolą.

Więcej o obradach ZRG…>>

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej