Zmiany w regulaminie Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” przed XVIII edycją w 2020 roku

Fundusz Stypendialny imienia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Fundacja realizuje zadania statutowe na rzecz wspierania uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniających się dodatkowymi, udokumentowanymi, szczególnymi osiągnięciami w zakresie nauki, działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub społecznej.

Pomysłodawcą powołania Funduszu była w 2002 roku Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego.

Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (w jej skład wchodzą: Wojciech Książek, przewodniczący, Stefan Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk), w związku z jego XVIII edycją w 2020 r., postanowiła wprowadzić zmiany Regulaminie Funduszu i Wniosku stypendialnym.

Jedną ze zmian jest wprowadzenie do Regulaminu wymogu załączenia do wniosku o stypendium tekstu na temat NSZZ „Solidarność”. Jest to ważne z uwagi na tegoroczną rocznicę 40-lecia Związku a także przygotowywaniem publikacji. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Treść rozdziału III, punkt 2, podpunkt f) brzmi następująco:

warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego jest również wypowiedź na temat: „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”. Forma dowolna, np. opowiadanie, sprawozdanie, rozprawka, wiersz lub wywiad z byłym lub obecnym członkiem Związku. Maksymalnie dwie strony A4 załączone do wniosku stypendialnego. Wersję elektroniczną wypowiedzi wraz ze zdjęciem należy przesłać na mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl

Następną zmianą jest ograniczenie możliwość przyznania stypendium do maksimum dwóch razy, poza wyjątkowymi, potwierdzonymi osiągnięciami ponadregionalnymi. Treść rozdziału II, punkt 7 brzmi następująco:

Stypendium można uzyskać maksymalnie dwa razy. Wyjątkowo Kapituła może przyznać trzecie stypendium uczniowi, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia, na poziomie ponadregionalnym.

Wprowadzono również nowy warunek. Treść Rozdziału III, pkt 5 brzmi:

Warunkiem otrzymania decyzji o przyznanym stypendium jest udział ucznia w uroczystej gali, w dniu 31 sierpnia.

Uwaga! Rozpatrywane będą jedynie wnioski wypełnione na druku z 2020 roku. Treść roz. III, pkt 1 brzmi następująco:

Wniosek musi być  wypełniony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu na dany rok. Obowiązujący w danym roku wniosek można pobrać ze strony internetowej: www.pomorskafundacja.org.pl/ ewentualnie: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata

Przypominamy również, że można dokonywać płat na fundusz na konto Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy na: 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej