Zmarła Aurelia Polańska

Profesor Polańska, współzałożycielka „Solidarności” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odeszła 7 kwietnia 2020 roku. Miała niespełna 90 lat.

Pochodziła z Poznania, ale szkołę wyższą ukończyła już w Sopocie. Od lat 50, przez kolejną ponad dekadę, pracowała w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, a następnie, od 1964 roku na Uniwersytecie Gdańskim. W tym czasie zrobiła doktorat, a następnie habilitację. W 1978 roku uzyskała tytuł profesora.

Od września 1980 roku należała do „Solidarności”; była jej współzałożycielką na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pracowniczką Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Komisji Krajowej, a także prelegentką w ramach szkoleń dla członków komisji zakładowych.

– W latach 1981-1985 należała do Społecznej Rady Prymasowskiej, popularyzowała społeczną naukę Kościoła, od 1982 do 1988 roku współorganizowała Duszpasterstwo Środowisk Twórczych i Ludzi Pracy przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku oraz Duszpasterstwo Ludzi Morza w Gdyni. W sierpniu 1988 roku była autorką prelekcji podczas strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku – można przeczytać w „Encyklopedii Solidarności”.

Była także prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdyni, członkiem Kapituły Nagrody „Czas Gdyni” i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni. Została wyróżniona medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz 25-lecia „Solidarności”, a także „Za wybitne zasługi dla Gdyni”.

– Całym swoim dotychczasowym życiem, pracą, postawą, zaangażowaniem i oddaniem dla wszystkich ważnych spraw miasta, zasłużyła na uznanie i wyjątkowe wyróżnienie. Pani profesor nigdy nie szczędziła sił, swojej wiedzy i talentu dla codziennej, mało może efektownej, lecz tym

bardziej przez to niezbędnej, pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jest autorem całego szeregu prac, głównie z dziedziny ekonomii i etyki życia gospodarczego – czytamy w uzasadnieniu uchwały, którą w 1998 roku podjęła Rada Miejska w Gdyni w sprawie przyznania wyróżnienia

Aurelia Polańska zakończyła pracę na Uniwersytecie Gdańskim w 2000 roku (przechodząc na emeryturę), ale spotkać ją można było wciąż na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 

Pogrzeb został zaplanowany na 10 kwietnia (na godzinę 10) na cmentarzu witomińskim w Gdyni.

(tm)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej