“Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei”: najlepsi będą nagrodzeni

Do połowy maja potrwa przyjmowanie wniosków od kandydatów do corocznej nagrody „Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei”.

Zgodnie z przyjętą w lutym 2019 r. uchwałą, Rada Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność postanowiła co roku wyróżnić do dziesięciu członków Związku odznaką “Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei”, a w latach jubileuszowych bądź rocznicowych do dwudziestu osób.

Wnioski z uzasadnieniem należy składać do siedziby Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność w terminie do 15 maja każdego roku.

Celem tego plebiscytu jest wyróżnienie osób zasłużonych dla NSZZ Solidarność z terenu działalności Sekcji Krajowej Kolejarzy, którzy swoją pracą, postawą i oddaniem sprawom Związku, stali się wzorem godnym do naśladowania. 

Odznaką może być wyróżniana osoba, która spełnia przynajmniej cztery z poniższych kryteriów:

  • wyróżnia się czynnym wspieraniem działalności Związku
  • była represjonowana przez władze komunistyczne za działalność na rzecz NSZZ Solidarność
  • ma szczególne zasługi przy tworzeniu struktur Związku na kolei
  • aktualnie pracuje w strukturach NSZZ Solidarność, cieszy się dużym uznaniem w środowisku, w którym działa, jest wzorem godnym do naśladowania.

(TySol)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej