Zarządzanie wiekiem. Starzeć się aktywnie

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z kilkunastu zakładów z Polski oraz przedstawiciele łotewskich związków zawodowych. Fot. Małgorzata Kuźma

Co zrobić, aby starsi pracownicy mogli, a przede wszystkim chcieli pozostać jak najdłużej na rynku pracy – takie pytanie stawiali sobie uczestnicy międzynarodowego szkolenia zorganizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w dniach od 8 do 10 stycznia br. w Gdańsku.

W szkoleniu zorganizowanym w ramach międzynarodowego projektu pt. „Inicjowanie działań wdrażających Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego” wzięli udział przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z kilkunastu zakładów z Polski oraz przedstawiciele łotewskich związków zawodowych.

Celem projektu jest przygotowanie – z udziałem związków zawodowych i organizacji pracodawców – planów działań dla krajowych partnerów projektu wdrażających Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego.

W pierwszym dniu warsztatów w Gdańsku uczestnicy zapoznali się z założeniami dokumentu, który został podpisany przez europejskich partnerów społecznych 8 marca 2017 r. Przedmiotem Autonomicznego porozumienia… jest aktywne starzenie, które odnosi się do stworzenia możliwości pracownikom „w każdym wieku w zakresie pracy dogodnych, sprzyjających wydajności i zdrowych warunków, aż do osiągnięcia przez nich ustanowionego prawem wieku emerytalnego, poprzez wzajemne zaangażowanie i motywację tak pracodawców, jak i pracowników”.

Dyskutowano również nad strategią zarządzania wiekiem w zakładzie pracy i korzyści wynikających z jej wdrażania. W związku ze zmianami na rynku pracy istotne jest, aby tworzyć odpowiednie warunki pracy dla pracowników 50 plus. Uczestnicy szkolenia zgodzili się, że nie może być mowy o ustawowym wydłużeniu wieku emerytalnego. Jeżeli pracownik chce i może dłużej pracować, musi to być jego dobrowolna decyzja. Zmiany demograficzne zachodzące na świecie powodują konieczność wydłużenia zdolności do pracy, co jednak wymaga zachowania przez zatrudnionych zdrowia, a także sprawności fizycznej i umysłowej oraz zapewnienia harmonijnej współpracy zróżnicowanych wiekowo zespołów pracowniczych.

W drugim dniu, w którym wykłady prowadziły przedstawicielki Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, omawiano między innymi organizację pracy biurowej z uwzględnieniem problemów osób starszych. Przedstawiono również problematykę pracy związaną z dużymi obciążeniami, pracą w gorącym lub zimnym klimacie, pracą wykonywaną w narażeniu na czynniki chemiczne lub w narażeniu na hałas i wibracje.

Szkolenie zakończyły warsztaty mające na celu identyfikację zagrożeń i propozycje ich ograniczenia na przykładowych stanowiskach, na których pracują starsi pracownicy. Przedstawiono również przykłady dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem.

Liderem projektu jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, a jego koordynatorem Maria Żytko.

Partnerami projektu są związki zawodowe: CISL (Włochy), ACV-CSC (Belgia), LBAS (Łotwa), CSDR (Rumunia), KSS (Macedonia Północna); organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan (Polska), OEK (Macedonia Północna); instytucje naukowe: CIOP PIB (Polska) oraz przedstawiciele europejskiego dialogu społecznego: EKZZ, FERPA.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

(mk)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej