Zarząd Regionu Gdańskiego. Gdańska „Solidarność” pomaga uchodźcom z Ukrainy

Wojna w Ukrainie i sposoby włączenie się różnych struktur NSZZ „Solidarność” w pomoc uchodźcom to główny temat marcowego Zarządu Regionu Gdańskiego. Regionalne władze Związku przyjęły także wykonanie budżetu ZRG za 2021 roku oraz stanowisko w sprawie objęcia współfinansowania Opery Bałtyckiej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią, 7 marca br. w gdańskiej siedzibie „S” odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które zdominowała pomoc dla wojennych uchodźców. Od początku wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą poszczególne struktury naszego Związku włączyły się w pomoc uciekającym przed rosyjskim terrorem. Począwszy od udostępnienia przez krajowe władze „Solidarności” związkowych ośrodków wypoczynkowych dla ukraińskich sierot, przez oddolne inicjatywy poszczególnych organizacji związkowych, które otaczają opieką rzeczową i finansową miejsca, do których coraz liczniej przybywają ofiary wojny, matki z dziećmi, ludzie starsi i chorzy. Również Region Gdański włącza się w tę pomoc. Marek Albecki, przewodniczący Zakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” w Gościcińskiej Fabryce Mebli mówił, że istotna jest koordynacja pomocy uchodźcom, tak aby była ona skuteczna i efektywna. Członkowie ZRG podkreślali również, że ważne jest wprowadzenie takich przepisów, aby pracownicy z Ukrainy byli zatrudniani na tych samych warunkach, co Polacy.

Członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego przyjęli stanowisko dotyczące wojny w Ukrainie. ZRG zwrócił się do organizacji zakładowych, sekcji oraz członków NSZZ „Solidarność” o udzielenie pomocy narodowi ukraińskiemu. Wpłaty można dokonywać na konto ZRG z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ws. pomocy Ukrainie

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z całą mocą potępia agresję Rosji na Ukrainę. Nie ma uzasadnienia najazd obcych wojsk na suwerenne państwo, próbujące w demokratyczny, pokojowy sposób budować swoje miejsce w Europie, zapewnić godne życie i pracę swym mieszkańcom. Stąd tym bardziej wyrażamy swój sprzeciw wobec działań o charakterze imperialnym, opartych na kłamliwej propagandzie, lekceważeniu praw każdego człowieka do życia w wolności i pokoju. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla atakowania mieszkańców miast, mordowania cywilów, niszczenia mienia. Wojna nie jest sposobem na rozwiązywanie problemów. Jest świadectwem upadku człowieczeństwa i niczym nie daje się wytłumaczyć jej racji..

Wyrażamy swój szacunek i podziw dla narodu ukraińskiego bohatersko broniącego swojej niepodległości i prawa do samostanowienia.

Zarząd Regionu zwraca się do organizacji zakładowych/międzyzakładowych, sekcji branżowych, do członków NSZZ „Solidarność” o udzielenie pomocy narodowi ukraińskiemu. Wpłat finansowych można dokonywać na konto  nr. 34 1160 2202 0000 0000 6189 1527 – Bank Millennium SA. z dopiskiem: „POMOC UKRAINIE” (prosimy o wpisanie nazwy wpłacającego).

W imieniu Zarządu Regionu
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Na poniedziałkowym posiedzeniu Zarząd Regionu Gdańskiego przyjął również stanowisko w sprawie objęcia współfinansowania Opery Bałtyckiej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie objęcia przez MKiDN współfinansowaniem Opery Bałtyckiej

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o wniosek i stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Operze Bałtyckiej w Gdańsku zwraca się z prośbą o objęcie Opery Bałtyckiej współfinansowaniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opera Bałtycka jest największą instytucją kultury w województwie pomorskim i pełni funkcję nie tylko regionalną ale i ponadregionalną. Poziom artystyczny, zróżnicowany repertuar, otwarcie na widza  o różnym poziomie wrażliwości i zainteresowań powoduje, iż jest to instytucja wpływająca w sposób znaczący na rozwój kultury w naszym kraju.

Objęcie współfinansowaniem Opery Bałtyckiej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sposób istotny będzie wspomagać Operę w wypełnianiu jej funkcji oraz działaniu na rzecz rozwoju kultury naszej Ojczyzny.

W imieniu Zarządu Regionu
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Na marcowym ZRG przyjęto również wykonanie budżetu za 2021 rok, omówiono sytuacje w poszczególnych zakładach pracy oraz plan szkoleń związkowych. Informacje na temat służby przy grobie patrona „Solidarności” błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki przedstawił Krzysztof Żmuda, regionalny koordynator służby.

Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej