Zapytanie ofertowe: radiowa kampania promocyjna

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 , będący Wnioskodawcą projektu pt. ,,Social Dialogue – key to development – II edition” (tłum. „Dialog Społeczny – kluczem do rozwoju – II edycja”), dofinansowanego z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca” zaprasza do złożenia oferty na realizację radiowej kampanii upowszechniającej (CPV: 92211000-3 – usługi produkcji radiowej) obejmującej.

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie i zrealizowanie radiowej kampanii upowszechniającej w ramach projektu ,,Social Dialogue – key to development – II edition” (tłum. „Dialog Społeczny – kluczem do rozwoju – II edycja”) oraz w zakresie problematyki związanej z Dialogiem Społecznym w Polsce, dofinansowanego z Norwegii poprzez  Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: produkcja i emisja 15 audycji o długości około 4 minut w zakresie problematyki związanej z dialogiem społecznym w Polsce wraz z produkcją jingla do oznaczenia audycji

Oferty prosimy składać do 26 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00.

Z poważaniem

Jagna Łobodzińska,
Kierownik Działu Programów Europejskich Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
tel. +48 58 308 43 37

j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Formularz ofertowy (docx)

Zapytanie o cenę na przeprowadzenie radiowej kampanii upowszechniającej – Dialog społeczny kluczem do rozwoju – II edycja (PDF)

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej