XVIII edycja Funduszu Stypendialnego – przed nami rozstrzygnięcie

Przed nami rozstrzygniecie osiemnastej edycji rozdziału środków finansowych z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (finał, wręczenie stypendiów odbędzie się 31 sierpnia br., a wnioski stypendialne można składać do 20 lipca br.).

Fundusz został powołany w 2002 roku. „Po drodze”, przed sześcioma laty, zadania funduszu formalnie przekazano do realizacji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Nie zmienił się jego zasadniczy cel: chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wyboru jak najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji w przyszłość, jak dobra edukacja.

Przewodniczący Kapituły Funduszu Wojciech Książek oraz przewodniczący Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S” Krzysztof Dośla zwracają się z prośbą o wpłaty na konto Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”.

Do tej pory przyznane zostały 664 stypendia dla zdolnej młodzieży z rodzin niezamożnych. Praca na rzecz fundacji i funduszu jest działalnością społeczną, to znaczy, że zarząd i kapituła nie pobierają jakiegokolwiek wynagrodzenia. Wpłat mogą dokonywać m. in. instytucje, zakłady pracy, organizacje związkowe, osoby prywatne (dotychczas były to wpłaty najczęściej raz w roku w wysokości 100 zł i więcej).

Środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Można je przekazywać na konto nr 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001 z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.

 • Ewentualne wyjaśnienia odnośnie spraw organizacyjnych:
  80-855 Gdańsk
  ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119
  tel.: 58/308-44-22
  fax: 58/308-42-01)
  e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl
 • Odnośnie spraw fundacyjnych: dyrektor Renata Tkaczyk: 58/308-43-47
 • W sprawach finansowych: skarbnik Zarządu Regionu Stefan Gawroński: 58/308-43-39.
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej