WZD oświatowej „S”: podsumowanie trudnej kadencji i nowe otwarcie

Nauczycielska „Solidarność”, zebrała się 18 kwietnia br. w Sali Akwen na Walnym Zebraniu Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, by dokonać wyboru związkowych liderów na nową kadencję 2023–28. Wojciech Książek, zasłużony dla Związku działacz, nie kandydował. Ustąpił miejsca nowo wybranej liderce Bożenie Brauer, dotychczas przewodniczącej gdańskiej oświatowej „S”. Delegaci na WZD przyjęli stanowiska m.in. w obronie godności zawodu nauczyciela, wzrostu płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół, a także w obronie układu zbiorowego pracy, czyli ustawy Karta nauczyciela.  

Sala Akwen ledwie pomieściła delegatów i gości. Po 30 latach związkowej pracy Wojciech Książek nie kandydował na kolejną kadencję przewodniczącego Związku, skupiającego pracowników oświaty i wychowania w Regionie Gdańskim. Będzie służył nadal swoim doświadczeniem w pracy na rzecz edukacji i nauczycieli. Nową przewodniczącą została wybrana, przeważającą liczbą głosów (67:4), Bożena Brauer, nauczycielka biologii, od 20 lat przewodnicząca KM POiW NSZZ „S” w Gdańsku i członkini prezydium Rady MSOiW, Krajówki oraz Zarządu Regionu Gdańskiego naszego Związku. W „S” od 1980 r., od początku kariery zawodowej nauczyciela.

Wojciech Książek z „Solidarnością” oświatową jest związany od 1980 roku, od 1993 roku do 2023 roku był przewodniczącym Sekcji Oświaty NSZZ „S” Regionu Gdańskiego. Miał przerwę w związkowej pracy. W latach 1997–2001 jako wiceminister edukacji narodowej w resorcie kierowanym przez prof. Mirosława Handke, znalazł się w rządzie prof. Jerzego Buzka. On też składał na wtorkowym WZD sprawozdanie z działalności sekcji za ostatnie pięć lat. Były to lata trudne. W tym czasie był m.in. strajk oświaty, zmaganie się z ograniczeniami pandemicznymi, akcje protestacyjne, pomoc uciekającym przed grozą wojny na Ukrainie. Były też kolejne edycje Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” i wojewódzkiego konkursu plastyczno-muzycznego „Polska, moje miejsce, mój kraj” organizowanego przez Sekcję.

WZD było też okazją do wręczenia złotych i srebrnych odznak KSOiW NSZZ „S” i związkowych wyróżnień, tym, którzy przyczynili się do rozwoju związku, byłym już przewodniczącym komisji zakładowych i międzyzakładowych NSZZ „S”, którzy przekazali następcom swe obowiązki. Wyróżnieni otrzymali gromkie brawa i kwiaty.

 – Dokonacie państwo wyboru związkowych władz. Będzie też okazja do ocen i podsumowań oraz opracowania nowych planów działań. Gratuluję i dziękuję za pracę na rzecz ludzi. Funkcjonujemy w „Solidarności” po to, abyśmy nie musieli sami poszukiwać rozwiązań problemów i samotnie dźwigać na sobie kłopotów i trudów dnia powszedniego. Po to nasz związek powstał, by pracownicy mogli lepiej i skutecznie zapobiegać problemom i je rozwiązywać. Tak będzie przez lata, dokąd „Solidarność” będzie istniała – przekazał pozdrowienia zebranym Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”, dziękując i gratulując Wojciechowi Książkowi oraz pozostałym związkowym liderom oświatowej „S” za wytrwałą pracę na rzecz edukacji, nauczycieli, pracowników administracji szkół oraz na rzecz NSZZ „Solidarność”. Wskazał też na trudną, mijającą kadencję:

– Był to trudny czas, pełen zdarzeń, o których, my, urodzeni po wojnie, myśleliśmy, że nie doświadczymy. Najpierw pandemia i ograniczenia, które przez dwa lata doprowadziły do spustoszeń, z których następstw w pełni nie zdajemy sobie sprawy. Izolacja, oddzielenie szkoły od ucznia, czyli izolacja od tradycyjnego, przyjaznego środowiska, od tradycyjnego sposoby nauki, będzie miała skutki i będzie na oddziaływała ujemnie jeszcze przez lata. Po pandemii przyszła wojna za wschodnią granicą. I znów zmagali się z jej skutkami, z traumami dzieci przybyłych z Ukrainy polska szkoła i nasi nauczyciele. Dziękuję za wasze poświęcenie, siłę, wytrwałość, za działania, za ostatnie pięć lat – powiedział przewodniczący Dośla.  

Następnie przyszedł czas na procedury wyborcze – w ramach WZD – Rady Międzyregionalnej Sekcji OiW NSZZ „S” z siedzibą w Gdańsku, delegatów na WZD KSOiW oraz przyjęcie stanowisk m.in. o wynagrodzeniach nauczycieli i innych pracowników szkół, w obronie ustawy Karta nauczyciela i godności zawodu nauczyciela.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej