Wybory 2020 mieszane: korespondencyjne i tradycyjne. Jak w nich uczestniczyć?

28 czerwca br. odbędą się wybory prezydenckie. Będą miały charakter mieszany (hybrydowy), łącząc głosowanie tradycyjne,  w lokalach wyborczych z korespondencyjnym, co ma umożliwić bezpieczne przeprowadzenie procesu wyboru prezydenta RP.   

Wybory hybrydowe to obowiązująca nazwa głosowania, które ma zostać przeprowadzone jednocześnie dwiema metodami – tradycyjną i korespondencyjną.  

Jak dopisać się do listy i jak się zgłosić?

By w wyborach zagłosować wystarczy zarejestrować się przez Internet za pośrednictwem profilu zaufanego (można go założyć np. na swoim internetowym koncie w banku lub w urzędzie miasta/gminy) lub e-dowodu.

Każdy wyborca może również zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w urzędzie miasta/gminy. Do tego będzie potrzebny: dokument tożsamości, kopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu stopniu niepełnosprawności – jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (wersja edytowalna formularza zgłoszenia), które zawiera: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL,  numer telefonu lub adres e-mail, oświadczenie o wpisaniu do rejestrów wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, adres, na który urząd ma wysłać pakiet wyborczy.

Gdzie można się dodać do listy wyborców głosujących korespondencyjnie?

Jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – złóż wniosek w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania.

Jeśli jesteś osobą, która została wpisana do rejestru wyborców na własny wniosek – złóż wniosek w urzędzie gminy prowadzącym ten rejestr.

Jeśli jesteś osobą, która złożyła wniosek o dopisanie do spisu wyborców na najbliższe wybory – złóż wniosek w urzędzie gminy, który dopisał cię do spisu wyborców.

Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.

 Do kiedy trzeba się zgłosić?

Jeśli 28 czerwca wyborca chciał głosować korespondencyjnie musiał dokonać wszelkich formalności najpóźniej do 16 czerwca. Teraz czeka na dostarczenie pakietu wyborczego lub jego odbiór w urzędzie. Są jednak wyjątki:

do 23 czerwca 2020 r. – jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych,

do 26 czerwca 2020 r. – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca 2020 r. 

W wyborach korespondencyjnych może wziąć udział każdy, kto spełnia poniższe warunki: ma polskie obywatelstwo, będzie głosować w Polsce, może głosować, czyli ma co najmniej 18 lat i ma prawa wyborcze.

W wyborach prezydenckich 2020 roku można będzie zagłosować na

Andrzeja Dudę (lat 47, wykształcenie wyższe prawnicze, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej)

Rafała Trzaskowskiego (lat 48, wykształcenie wyższe humanistyczne, prezydent Warszawy, członek Platformy Obywatelskiej)

Szymona Hołownię, kandydata bezpartyjnego (lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej)

Władysława Kosiniaka – Kamysza, kandydata PSL (lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego)

Krzysztofa Bosaka, kandydata Konfederacji (lat 37, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość)

Roberta Biedronia, kandydata Lewicy (lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia)

Stanisława Żółtka, kandydata Kongresu Nowej Prawicy (lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu)

Marka Jakubiaka, kandydata Federacji dla Rzeczpospolitej (lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej)

Mirosława Piotrowskiego, kandydata Ruchu Prawdziwa Europa (lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy – Europa Christi)

Pawła Tanajno, kandydata bezpartyjnego (lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej)

Waldemara Witkowskiego, Unia Pracy, (lat 66, od 2006 roku przewodniczący Unii Pracy, samorządowiec, spółdzielca, w latach 2001–2005 wicewojewoda wielkopolski

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej