Wspomnienie błogosławionego kapelana „Solidarności” 40 lat od jego męczeńskiej śmierci. Fotorelacja z bazyliki pw. św. Brygidy

Msza święta, koncelebrowana, 8 czerwca br. rozpoczęła sobotnie uroczystości rocznicowe poświęcone Patronowi naszego Związku, bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. W świątyni poświęcony został witraż, wykonany z inicjatywy NSZZ „Solidarność”.

Szczególne wspomnienia i przeslanie bł. ks. Jerzego Popiełuszki podczas mszy św. przekazali – wygłaszający homilię, o. Marek Kiedrowicz, kapelan Gdańskiej Chorągwi ZHP – „patrząc na tego niezwykłego człowieka, niezwykłego kapłana, przez pryzmat jego wierności, która w sposób szczególny objawiła się, gdy trafił w ręce oprawców” oraz ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Brygidy. Zgromadzeni w „bastionie Solidarności” modlili się o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego oraz za poległego na granicy polsko-białoruskiej żołnierza 1. Warszawskiej Brygady Pancernej WP szer. Mateusza Sitka i za wszystkich żołnierzy sił zbrojnych RP.

– W tym roku przypada 40 rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego. Wielu z nas patrzy na tego niezwykłego człowieka, niezwykłego kapłana, który swoim życiem i śmiercią zaświadczył, że kocha Boga i Ojczyznę, przez pryzmat jego wierności, która w sposób szczególny objawiła się, gdy trafił w ręce oprawców, gdy nie wyrzekł się ani wiary w Boga, ani miłości do Ojczyzny. Stał się do końca człowiekiem autentycznym, prawdziwym. Bardzo nam tego dzisiaj potrzeba – mówił o. Marek, franciszkanin, kapelan harcerzy.

W sposób szczególny przypominając postać ks. Jerzego o. Marek przypomniał nauczanie Jana Pawła II z 7 czerwca 1991 r., z Włocławka, że:

Europa to są także dzieje wielkich kryzysów, dzieje kryzysu europejskiego, który ma wiele korzeni, który trwa i rozwija się, i w naszych czasach ma także swój dalszy ciąg, w tym stuleciu niestety tragiczny dalszy ciąg. To przecież w tym stuleciu stworzono światopogląd, w imię którego człowiek może odbierać życie drugiemu człowiekowi dlatego, że jest innej rasy, ponieważ należy do takiej grupy etnicznej, ponieważ jest Żydem, ponieważ jest Cyganem, ponieważ jest Polakiem. Rasa panów i rasa niewolników. A potem znowu mit klasy. To wszystko jest także dziedzictwo europejskie, ale z tego się mamy wyzwalać! Europa potrzebuje odkupienia!

Rozważania wokół postaci męczennika ks. Jerzego, zakonnik zakończył wezwaniem:

Widzimy go jako duszpasterza hutników, jako tego, który przy ołtarzu gromadził rzesze, pragnących sprawiedliwości, prawdy i wolności rodaków. Wycierpiał on bardzo wiele, wierny i cichy, pokorny w sercu. Będąc cichym i pokornym można wołać na cały świat: o prawdę, o sprawiedliwość, o solidarność. Poznali go bracia i siostry polski naród, ale i wielu na całym świecie. Może to już czas, aby Episkopat Polski, na naszą prośbę, wystąpił do Stolicy Apostolskiej, by udzieliła nam zgody, byśmy w Polsce 19 października, w dzień, w którym rozpoczęła się droga krzyżowa księdza Jerzego, mogli obchodzić jego liturgiczne wspomnienie

W uroczystości uczestniczyli związkowcy z NSZZ „S” m.in. przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla, Bożena Brauer, liderka oświatowej NSZZ „S” w Regionie Gdańskim, Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM NSZZ „S” w Remontowa Shipbuilding, przedstawiciele Stowarzyszenia „Godność”, kombatanci i świadkowie wydarzeń z lat 80 oraz Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda, a gdański IPN reprezentował dyrektor Marek Szymaniak.  

Po mszy św. związkowcy Krzysztof Dośla i Krzysztof Żmuda wręczyli medal „Zło Dobrem Zwyciężaj”, przyznawany przez Kapitułę i Ogólnopolski Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki, w uznaniu wkładu w upamiętnianie bł. ks. Jerzego oraz troski o wiarę i Ojczyznę proboszczowi ks. Ludwikowi Kowalskiemu.

Szczególnym momentem było też odsłonięcie i poświęcenia, przedstawiającego bł. Jerzego, witraża, wykonanego z inicjatywy i dzięki staraniom Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

W murach bazyliki można też obejrzeć wystawę pt. „Zło dobrem zwyciężaj. Ks. Jerzy Popiełuszko na Wybrzeżu Gdańskim”, przygotowanej przez pracownika IPN Arkadiusza Kazańskiego. Ksiądz Jerzy krzewił nadzieję, że Polska wolność odzyska nie tylko w stolicy, zwracał się ze słowem niosącym tę wolność. Gościł też ze swą posługą w bazylice św. Brygidy. Nabierał sił na Wybrzeżu.

Wydarzenie otwarcia wystawy moderował naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr Daniel Czerwiński, krótkie przemówienia wygłosili dr Marek Szymaniak, Krzysztof Dośla, który przypomniał obecność ks. Jerzego m.in. na Westerplatte, podczas przywracania krzyża nad żołnierskimi mogiłami w 1981 r. oraz starania Związku o ustanowienie bł. ks. Jerzego patronem NSZZ „S”, ks. kanonik Ludwik Kowalski, dzieląc się osobistymi refleksami i nawiązując do szczególnej roli świątyni pod wezwaniem św. Brygidy i jej patronki oraz autor, badacz historii najnowszej dr Arkadiusz Kazański.

Kilkadziesiąt osób z uwagą przysługiwało się też dyskusji na kanwie książki pt. „Zlecenie na Popiełuszkę” Zbigniewa Branacha, bazującej na wydarzeniach z 1984 r. i procesie toruńskim. Publikacja w zamierzeniu miała przeciąć inne, niż znane powszechnie wersje tragedii, w tym o przebiegu zbrodni i o dacie zabójstwa.

W tej materii pomocne okazują się materiały procesowe oraz wystąpienia mec. Edwarda Wende i Jana Olszewskiego oraz uznanej psychiatry i kryminologa prof. Krystyny Daszkiewicz. Proces toruński był obszernie relacjonowany pod bacznym okiem MSW i Komitetu do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”.  Proces w rzeczywistości roku 1985 i 1986 był wyreżyserowany, to doprowadził do wyroków skazujących oficerów reżimu i do przetasowań w aparacie represji PRL (politycznym inspiratorem porwania ks. Popiełuszki, poprzedzonego propagandowym szczuciem, był najpewniej ówczesny sekretarz KC PZPR gen. milicji Mirosław Milewski – dop. red.).

Wystawę w bazylice św. Brygidy można oglądać do 4 lipca br. Organizatorami wydarzenia był Region Gdański NSZZ „Solidarność” oraz Oddział IPN w Gdańsku.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej