Witamy nowego arcybiskupa gdańskiego

Arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda będzie nowym metropolitą gdańskim. Decyzję papieża Franciszka ogłosiła dziś w południe nuncjatura Stolicy Apostolskiej w Polsce.   

ks. abp Tadeusz Wojda (SAC) fot. episkopat.pl

Ks. abp Tadeusz Wojda (Societas Apostolatus Catholici, pallotyn) dotychczasowy arcybiskup białostocki, został mianowany arcybiskupem metropolitą gdańskim.

W sierpniu 2019 r. odprawiając mszę świętą dla związkowców z NSZZ „S” w 39 lecie związku zwracał uwagę, że „spory ideowe wykorzystywane są przez liberalne i lewackie środowiska” i o potrzebie posiadania silnego kręgosłupa moralnego w działalności publicznej. Apelował o obronę wartości, na jakich zbudowane zostało państwo polskie. Podkreślał, że kiedy te wartości są tak mocno atakowane, nie wolno poddać się manipulacji, nie można ulegać prowokacji, nie powinno się zezwalać na szerzenie zgubnej ideologii, ale to co trzeba zrobić, to pogłębiać świadomość narodową oraz zabezpieczać rodziny.

– Jeśli pozwolimy pozbawić się kręgosłupa moralnego i tożsamości, wkrótce Polska, z jej tysiącletnią historią i chrześcijańskimi wartościami, jaką pamiętamy, będzie tylko wspomnieniem

– mówił tego dnia metropolita białostocki, określany jako biskup “na trudne czasy”.

Tadeusz Wojda urodził się w 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie. Młodszy jego brat jest księdzem, tak jak on w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), zaś starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich.

W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1983 r.  

W 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej, został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r. Obronił pracę doktorską nt. “Nurty teologii misji z Münster i Louvain”. Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 2 stycznia 1990 r. ks. Tadeusz Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 24 lipca 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Jest autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.

12 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjął 10 czerwca 2017 r.  Mottem posługi abp. Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka   „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).

29 czerwca 2017 r. w Rzymie w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła abp Tadeusz Wojda otrzymał z rąk papieża Franciszka paliusz.

fot.archibial.pl

Abp Wojda jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej oraz komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.

Przypomnijmy, że rezygnację poprzedniego metropolity gdańskiego abpa Sławoja Leszka Głódzia papież Franciszek przyjął 13 sierpnia 2020 r. Pochodzący z Bobrówki na Podlasiu abp Głódź skończył 75 lat i tego samego dnia przeszedł na emeryturę. Od tego czasu archidiecezją zarządzał biskup elbląski Jacek Jezierski jako administrator sede vacante.  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej