21 czerwca br. w Sali BHP spotkanie autorskie o „Agenturze”

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do Sali BHP 21 czerwca br. na dyskusję wokół najnowszej książki historyka dr hab. Sławomira Cenckiewicza pt. „Agentura”. Rozmowę z autorem przeprowadzi dr Paweł Piotr Warot, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku.

– To nie jest jeszcze jedna książka o agentach tylko opowieść o konsekwencjach ich dawnych uwikłań i roli jaką odegrali w budowie postkomunizmu. To także próba odpowiedzi na fundamentalne pytania: kto nie pozwolił im się przyznać i dlaczego antykomunizm jest w Polsce sierotą – mówił dr hab. Sławomir Cenckiewicz podczas premiery jego najnowszej publikacji pt. „Agentura”.

W opinii nie tylko Sławomira Cenckiewicza, modelowym obszarem „pełnej kontynuacji” działań ludzi związanych ze służbami specjalnymi PRL po 1989 r. była dyplomacja. Jako personalne przykłady Cenckiewicz wymienił Tomasza Turowskiego (zdaniem IPN „nielagał” umieszczony w zakonie jezuitów, prowadzący zadania wywiadowcze m.in. w Watykanie, we Francji i w Rosji, jego historia jest interesująca i warta bliższego poznania, Sąd Apelacyjny uwolnił go od zarzutu kłamstwa lustracyjnego, uzasadnienie jest niemal w całości niejawne – dop. red.) i płk. Jana Majewskiego, który z Zarządu II Sztabu Generalnego WP, czyli wywiadu wojskowego, przeszedł na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, na którym pozostawał do 1992 r.

Przypomnijmy, że u podstaw zgłoszenia w 1992 roku przez posła Janusza Korwina-Mikke projektu uchwały, która nakazywała ówczesnemu ministrowi spraw wewnętrznych ujawnienie nazwisk posłów, senatorów, ministrów, wojewodów, sędziów i prokuratorów będących tajnymi współpracownikami UB i SB w latach 1945-1990 leżało z jednej strony zabezpieczenie się przed szantażowaniem tych osób, z drugiej podejrzenie, iż ówczesny minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski (szef MSZ w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana K. Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej, m.in. w listopadzie 1990 wraz z Hansem-Dietrichem Genscherem podpisał układ graniczny między Polską a RFN), był tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL.

dr hab. Sławomir Cenckiewicz (ur. 1971 r.) – profesor Akademii Sztuki Wojennej, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. K. Sosnkowskiego w Warszawie (od 2016 r.) i wiceprzewodniczący Kolegium IPN (w latach 2016–2021), doradca prezesa IPN ds. naukowych.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, popularnonaukowych i źródłowych. Opublikował wiele książek, m.in. „Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL”, (wyróżniona II nagrodą w Konkursie Literackim im. Józefa Mackiewicza w 2005 r.), „Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna”, (Nagroda im. Jerzego Łojka w 2006 r.), „SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”, (wspólnie z P. Gonatrczykiem), „Sprawa Lecha Wałęsy”, „Śladami bezpieki i partii. Studia. Źródła. Publicystyka”, „Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)”, „Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wprowadzenie do syntezy)”, „Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów”, „Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005” (współautor) i „Prezydent Lech Kaczyński (2005-2010)”, (współautor).

22 lipca 2006 r. ówczesny minister obrony narodowej Radosław Sikorski powołał Sławomira Cenckiewicza na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Funkcję tę pełnił on do 30 października 2006 r.; pełnił też funkcję doradcy wiceministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza – pełnomocnika ds. organizacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 4 czerwca 2016 r. Sławomir Cenckiewicz został dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego im. gen. K. Sosnkowskiego. Wiceprzewodniczący Komisji Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych (od 2016 r.).

Spotkanie z autorem obędzie się 21 czerwca (wtorek) 2022 r. o godzinie 18.00 w historycznej Sali BHP w Gdańsku.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej