Układy zbiorowe pracy nie dla każdego pracownika

Jednym z głównych wskaźników określających siłę negocjacyjną strony pracowniczej nie jest tylko, jak by mogło się zdawać, wskaźnik uzwiązkowienia, ale odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi. We Francji pomimo że do związków zawodowych należy tylko 8 proc. pracowników, aż blisko 99 pracowników objętych jest układami zbiorowymi pracy. Jest to swoisty fenomen. Jednak w większości krajów im większe uzwiązkowienie tym więcej pracowników może korzystać z dobrodziejstw układów zbiorowych pracy.

Czytaj więcej…>>

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej