Uchwała PKW opublikowana. Wkrótce poznamy nowy termin wyborów prezydenckich

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja 2020 r. stwierdzająca brak możliwości głosowania na kandydatów w wyborach prezydenta RP została opublikowana w poniedziałek 1 czerwca br. w Dzienniku Ustaw. Marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na zarządzenie wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w wydanej uchwale, że “brak było możliwości głosowania na kandydatów” i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw.  

Z publikacją uchwały premier Mateusz Morawiecki czekał trzy tygodnie. Wyznaczenie nowej daty głosowania odbędzie się na finiszu prac nad ustawą w sprawie głosowania. Ustawa ma wprowadzić dwojakie wybory: korespondencyjne i w lokalach wyborczych. Prace nad nią kończą senackie komisje.   

 UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 293 § 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów.

§ 2. Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(for. siedziba PKW i Krajowego Biura Wyborczego przy ul. Wiejskiej w W-wie)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej