Tempo wzrostu wynagrodzeń: 11,4 proc. maj 2023 r./maj 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w maju br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie było o 11,4 proc. wyższe w porównaniu z majem 2023 r. i wyniosło 7999,69 zł brutto.

Tempo wzrostu wynagrodzeń ma m.in. kluczowe znaczenie. Opublikowane 20 czerwca br. przez GUS dane wskazują, że pensje rosną w dwucyfrowym tempie, co przy niskiej inflacji oznacza realną dynamikę wynagrodzeń – i to najwyższą od lat.

Ale uwaga! Statystyki wynagrodzeń GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej dziesięciu pracowników (zatrudniają one 40 proc. wszystkich pracujących w gospodarce). Dynamiki dotyczą danych w ujęciu nominalnym i trzeba pamiętać o inflacji. A inflacja konsumencka w maju br. wyniosła 2,5 proc. rok do roku. W ujęciu realnym płace urosły rok do roku o około 8,9 proc. W marcu było to 10 proc. Najwięcej od dwóch dekad! Maj br. to dziesiąty miesiąc z rzędu z dodatnią dynamiką realnych płac. Te ruszyła w górę po tąpnięciu w III kwartale 2023 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 r. 7999,69 zł. służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej