Tarcza antykryzysowa nie może niweczyć dialogu społecznego

– Wprowadzenie na wniosek Klubu Parlamentarnego PiS do ustawy o tzw. „tarczy antykryzysowej” zmiany dającej prawo odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego przez Prezesa Rady Ministrów, to rażące naruszenie autonomii parterów społecznych i nieuprawniona ingerencja w uprawnienia zarezerwowane wyłącznie dla Prezydenta RP. Wprowadzone zmiany zapewniają premierowi pełną dowolność działania w tym zakresie, łamiąc dotychczasową równowagę stron, która stanowi istotę funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego – ocenił Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.

Doszło w tym nadzwyczajnym czasie pandemii do przesilenia wokół dialogu społecznego.

– Żądamy natychmiastowego wycofania tych zmian już w Senacie – oświadczył Piotr Duda.

Przypomnijmy, że Sejm w sobotę rano 28 marca br., po całonocnych głosowaniach, przyjął trzy ustawy wchodzące w skład tzw. tarczy antykryzysowej. Głównym celem nowych rozwiązań jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń mikrofirm i zachowanie płynności finansowej. „Tarcza” zakłada mechanizm dopłat do wynagrodzeń pracowników, „postojowe” dla firm, które nie mogą prowadzić działalności oraz zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące, szybkie pożyczki i przesunięcia terminów zapłaty podatku. Mali przedsiębiorcy, którzy zobowiążą się do utrzymania zatrudnienia przez pół roku, mogą liczyć na bezzwrotną pożyczkę w wysokości…5 tys. zł. Małe firmy nie zapłacą składek na ubezpieczenia społeczne w tym czasie, ale ich pracownicy nie ryzykują niskimi emeryturami w przyszłości.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, by przychód – w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – nie przekraczał 15 681 zł. To 3-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na ten rok. Z kolei w przypadku osób samozatrudnionych przychód – znów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – musi spaść o co najmniej 15 proc.

Pensja minimalna? Na razie bez zmian, w przyszłym roku na pewno nie będzie niższa.

Wśród przyjętych przez Sejm regulacji owej specustawy znalazła się poprawka do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiająca premierowi dokonywanie zmian w Radzie.

Krytycznie do wprowadzonych rozwiązań odniósł się przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i wiceprzewodniczący RDS Piotr Duda, który cenił zmiany jako „rażące naruszenie autonomii parterów społecznych”. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm poprawkami autorstwa PiS premier będzie mógł w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływać członków Rady Dialogu Społecznego będących przedstawicielami strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej na wniosek tych organizacji lub bez wniosków.

– Żądamy natychmiastowego wycofania powyższych zmian już na etapie prac w Senacie RP. Apelujemy również do pana prezydenta Andrzeja Dudy o niezwłoczną interwencję w tej sprawie – oświadczył przewodniczący „S”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej