Szacowana stopa bezrobocia w grudniu ub.r. wzrosła do 6,2 proc.

Polski rynek pracy, mimo trudnej sytuacji – szczególnie w hotelarstwie, transporcie i gastronomii, trzyma się całkiem nieźle. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu 2020 r. 6,2 proc., to o 0,1 pkt proc. więcej niż w listopadzie ub.r. – poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Od czerwca do listopada ub.r. wskaźnik utrzymywał się na niezmienionym poziomie 6,1 proc.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2020 roku wyniosła 1,046 mln osób. W porównaniu do końca listopada 2020 r. wzrosła ona o 21,1 tys. osób, czyli o 2,1 proc. W analogicznym okresie 2019 r. poziom bezrobocia rejestrowanego zwiększył się o 16,7 tys. osób, tj. o 2 proc.

Wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2020 roku w porównaniu do stanu z końca listopada 2020 roku wystąpił w 14 województwach. W województwie małopolskim i wielkopolskim wskaźnik pozostał na tym samym poziomie, jak w końcu listopada 2020 r. W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11 proc., choć był silnie zróżnicowany terytorialnie. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w wielkopolskim (3,7 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,1 proc.). W Pomorskiem zarejestrowanych było 56 288 osób bez pracy (5,9 proc. stopa bezrobocia).

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej