Strajkowy poranek górników

W poniedziałek 17 lutego br. we wszystkich kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. To pierwszy punkt działań przygotowanych przez sztab protestacyjno-strajkowy złożony z trzynastu central związkowych działających w tej największej górniczej spółce w Europie.

Powodem protestu jest brak porozumienia w sporze dotyczącym płac, a z drugiej pogłębiające się problemy przedsiębiorstw związane z importem i sprzedażą węgla. Strona związkowa postuluje 12-proc. wzrost wynagrodzeń. Zarząd, powołując się na niepewną sytuację firmy, chce, aby rozmowy w tej sprawie przełożyć na lipiec, gdy znane już będą wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze. Obok rosnącej presji płacowej ze strony załóg, PGG ma problemy związane z pogarszającą się sytuacją na rynku węgla energetycznego.

 Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ   „Solidarność”, a zarazem szef związku w PGG, poinformował, że strajk odbył się na pierwszej zmianie. Godziny rozpoczęcia protestu w poszczególnych kopalniach nieco się różniły. W części protest rozpocznie się o 5.45, w innych o godz. 6.00 lub 6.30, ale wszędzie trwał dwie godziny. Na dół zjechały tylko osoby, które zabezpieczają utrzymanie ruchu kopalni.

– Ta dwugodzinna zwłoka w rozpoczęciu pracy to z założenia ostrzeżenie. Chcemy uświadomić zarządowi spółki, że nie można przeciągać rozmów i negocjacji w nieskończoność. Górnicy oczekują konkretnych decyzji i działań – dodaje Hutek.

I tak np. przed KWK “Wujek” wiszą dwa duże banery z hasłem “Akcja protestacyjna”. Górnicy przyszli do pracy, ale w ramach protestu przez dwie godziny nie zjechali pod ziemię,  Zebrali się w cechowni i czekali do godz. 8.

Po zakończeniu strajku delegacje górników odwiedzili biura poselskie posłów PiS. Przynieśli ze sobą po kilka worków z polskim węglem Karlik i wysypali w biurach.

– Chcemy przekazać posłom z naszego regionu informacje o problemach Polskiej Grupy Górniczej i całej branży. Parlamentarzyści ze Śląska powinni zdawać sobie sprawę z powag sytuacji – mówi Bogusław Hutek.

Rosną zwały nieodebranego przez spółki energetyczne surowca, co jest spowodowane m.in. nadmiernym importem węgla.

Od 31 stycznia br. we wszystkich kopalniach i zakładach PGG trwa pogotowie strajkowe.Po dwugodzinnym strajku ostrzegawczym kolejnym krokiem będzie referendum strajkowe zaplanowane na 25 lutego. Na piątek 28 lutego br. planowana jest manifestacja w Warszawie.

Spółka wstrzymała też część inwestycji, co rodzi dodatkowe obawy pracowników o przyszłość kopalń PGG.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej