Stanowisko Prezydium ZRG NSZZ „Solidarność” ws. tarczy antykryzysowej 3.0: Jesteśmy oburzeni!

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża oburzenie antypracowniczymi  i antyzwiązkowymi rozwiązaniami, które mają być zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, w tym m.in. możliwością nieograniczonego zwalniania pracowników czy też obniżania wynagrodzenia bez jakiegokolwiek porozumienia ze związkami zawodowymi. To zaprzeczenie konstytucyjnej roli związków zawodowych i zasad dialogu społecznego.

NSZZ „S w ostatnich tygodniach zgodził się na wiele ograniczeń wynikających z obecnego kryzysu. Niemniej te rozwiązania powinny zachęcać do utrzymania miejsc pracy, a ich podstawą musi być transparentność sytuacji ekonomicznej firm i dialog z przedstawicielami pracowników. Tymczasem wspomniane propozycje w praktyce likwidują dialog i mogą minimalizować rolę związków zawodowych. To będzie prowadziło do nieuchronnych nadużyć i konfliktów społecznych, potęgujących podziały w i tak już przecież niełatwej sytuacji.

Wzywamy rząd do wycofania się z takich niedopuszczalnych propozycji, a władze „S” do stanowczych kroków, w przypadku próby ich wprowadzenia w życie.

Gdańsk, 28.04.2020 r.

Bogdan Olszewski
sekretarz ZRG NSZZ „Solidarność”

Piotr Duda: Dzięki „S”, prezydentowi i premier Emilewicz z Tarczy 3.0 wykreślono antypracownicze zapisy

To dzięki Solidarności, prezydentowi Andrzejowi Dudzie i wicepremier Jadwidze Emilewicz udało się wykreślić antypracownicze zapisy z tarczy antykryzysowej 3.0. – powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności w rozmowie z Mateuszem Kosińskim.

Czytaj więcej…>>

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej