Stąd ruszyła lawina… 40. rocznica Lubelskiego Lipca 1980

Czterdziesta rocznica wybuchu strajków na Lubelszczyźnie była okazją do zorganizowania seminarium pt. „Stąd ruszyła lawina… 40. rocznica Lubelskiego Lipca 1980”.

16 czerwca br. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkali się uczestnicy lipcowych wydarzeń, historycy i eksperci.

– Można powiedzieć, że wydarzenia z lat 80, to marsz ku wolności w naszym kraju. Lubelski Lipiec 1980 to swoista szpica ugrupowania marszowego, która po kilku latach sprawiła, że po 1989 r. Polska odzyskała prawdziwą suwerenność – powiedział Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

Pierwszy panel poświęcony był historycznemu dziedzictwu “Solidarności”. O genezie strajków lubelskich mówił przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marian Król. Podkreślił, że sukces Lubelskiego Lipca możliwy był przede wszystkim dzięki św. Janowi Pawłowi II i bohaterskiej postawie robotników.

– Na odwagę i heroiczny zryw robotniczy mogli zdobyć się ludzie wielkiej wiary i wartości. To były osoby, które tworzyły międzyludzką solidarność serc, gdzie jeden za drugiego był odpowiedzialny. Jako pracownik WSK Świdnik miałem świadomość, że wszyscy strajkujemy, mimo że ponad 30 proc. załogi to ludzie z legitymacjami PZPR. Oni byli z nami, stanowiliśmy jedność i to dodawało nam odwagi, aby upominać się o swoje prawa
– mówił Król.

Jak zauważył dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL i kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych, wiceprzewodniczący lubelskiego Sejmiku, na powstanie “Solidarności” ogromny wpływ wywarli kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II. To oni przeprowadzili wielkie rekolekcje dla narodu polskiego.

Dr Andrzej Januszewski, przewodniczący KZ NSZZ “S” na KUL mówił o socjologicznych i psychologicznych aspektach ruchów społecznych.

– Naturalną koleją rzeczy każdego pokolenia jest to, że po osiągnięciu status quo, upomina się o to, aby było lepiej. Społeczeństwo interpretuje regularnie to, co dzieje się w otoczeniu, różne zdarzenia społeczne, polityczne czy ekonomiczne – podkreślił dr Januszewski.

– Przełomowe wydarzenia 1980 r. to źródła naszej wolności, to fundament niepodległej sprawiedliwej Rzeczpospolitej. Widzimy dziś bardzo wyraźnie, jak w tamtych historycznych dniach ważną rolę odegrał Lubelski Lipiec. To właśnie tu w Lublinie i na Lubelszczyźnie, ruszyła pierwsza fala robotniczych protestów, które przemieniły Polskę. To tutaj dostrzegalnie zaczęły się wypełniać słowa Ojca Św. Jana Pawła II, który rok wcześniej, podczas swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, z ufnością prosił Bożą Opatrzność: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! Lubelski Lipiec stał się inspirującą zapowiedzią polskiego sierpnia
– napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników seminarium.

za: www.tysol.pl

Więcej o strajkach z lipca w 1980 r. napiszemy w lipcowym Magazynie Solidarność

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej