“Solidarność” zgłosiła postulaty do “tarczy antykryzysowej”

Podczas odbywających się konsultacji pomiędzy rządem i partnerami społecznymi w sprawie “tarczy antykryzysowej” Piotr Duda w imieniu “Solidarności” zgłosił postulaty.

– Rząd odniósł się do nich przychylnie, mamy nadzieję, że znajdą się w ostatecznych zapisach ustawowych – mówi przewodniczący Związku.

“Solidarność” postuluje m.in. wydłużenie, a raczej dostosowanie czasu wypłaty dodatkowych zasiłków opiekuńczych na czas zamknięcia szkół i placówek wychowawczych. Oczekuje również rozszerzenia tego świadczenia na opiekunów dzieci niepełnosprawnych do 21. roku życia.

– Wystąpiliśmy również o zwolnienie z podatku dochodowego zapomóg wypłacanych przez związki zawodowe swoim członkom oraz zapomóg z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – mówi Piotr Duda.

Konieczne jest również wydłużenie o 6 m-cy ważności badań okresowych oraz obowiązkowych szkoleń BHP, które są niezbędne do dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy. – W tej chwili nikt takich badań i szkoleń nie robi, a wielu pracownikom kończą się w tym czasie uprawnienia – uzasadniał szef “Solidarności”.

“Solidarność” dopuszcza również wydłużanie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy w związku z epidemią koronawirusa Covid-19, jednak w przypadku funkcjonowania w firmie reprezentatywnego związku zawodowego w drodze porozumienia, a gdy związku takiego nie ma, konieczne jest zgłoszenie takiego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy.

Piotr Duda ocenił, że rząd przychylnie odnosi się do tych propozycji. Czy tak się stanie, okaże się gdy partnerom społecznym zostaną przedstawione szczegółowe zapisy ustawowe. Te mają się pojawić dzisiaj (piątek, 20 marca).

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej