„Solidarność” u Ojca Świętego

Liderzy NSZZ „Solidarności” spotkali się w środę o poranku na prywatnej audiencji z papieżem Franciszkiem. Była więc okazja by osobiście podziękować Ojcu Świętemu za ustanowienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem NSZZ „Solidarność”.  

Liderom „Solidarności” m.in. Piotrowi Dudzie, przewodniczącemu KK NSZZ „S”, towarzyszyli przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. Audiencja prywatna z Ojcem Świętym Franciszkiem rozpoczęła się o godz. 8.45. O godz. 9.30 członkowie delegacji brali udział w audiencji generalnej.

– Podziękowałem Ojcu Świętemu za spotkanie, że jako władze „Solidarności” mogliśmy się z nim zobaczyć. Podziękowałem za naszego patrona, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, a także za to, że wspólnie z Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie i arcybiskupem Markiem Jędraszewskim mogliśmy stworzyć Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. Prosiłem Ojca Świętego o błogosławieństwo dla ludzi pracy w Polsce, dla całej Solidarności. Również dla górników i ich rodzin, bo dzisiaj mamy święto św. Barbary – mówił Piotr Duda.

W darze Ojcu Świętemu związkowcy przekazali kopię krzyży gdańskich Pomnika Poległych Stoczniowców, flagę „Solidarności” i statuetki ks. Jerzego Popiełuszki. Ojciec Święty wręczył mi różańce.  Delegacja ma w programie spotkanie z ambasador RP w Rzymie Anną Marią Anders i z ambasadorem RP w Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim Januszem Kotańskim.

 Pozdrowienie Ojca Świętego Franciszka 

Szanowni Państwo,

witam Was serdecznie i dziękuję za wizytę z okazji zbliżającej się 40. rocznicy powstania w Polsce Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, który, jak pokazuje współczesna historia, był promotorem przemian politycznych i społecznych w Waszej ojczyźnie i miał inspirujące znaczenie również poza jej granicami.

Dziękując za Waszą służbę na rzecz dobra wspólnego i poszczególnych grup zawodowych w Polsce, pragnę przypomnieć, że szczeremu poszukiwaniu dobra, prawdy i sprawiedliwości zawsze towarzyszy obecność Boża (por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 71). Właśnie o tę obecność Boga i o nowe tchnienie Ducha Świętego dla swoich rodaków modlił się 40 lat temu św. Jan Paweł II, gdy wołał: Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! (Homilia, Warszawa, 2.06.1979 r.).

Oznaką otwartości na Bożego Ducha jest postawa solidarności z osobami pozbawionymi niezbywalnych praw przejawiająca się w różnych środowiskach nauki, pracy, w relacjach społecznych, ekonomicznych, politycznych, oraz międzynarodowych (por. Adhort. apost. Evangelii gaudium 205). Słowo „solidarność” nieco się zużyło i czasami bywa niewłaściwie interpretowane, ale oznacza o wiele więcej niż jakiś sporadyczny gest hojności (tamże, 188). Jest to wrażliwość na głos sióstr i braci, których pozbawiono prawa do godnych człowieka warunków pracy, do godziwej zapłaty, niezbędnej na utrzymanie rodziny, opieki zdrowotnej, czy do odpoczynku.

Prowadząc dialog z państwem i społeczeństwem, Kościół nie dysponuje rozwiązaniami dla wszystkich szczegółowych kwestii. Jednakże, wespół z różnymi siłami społecznymi, wspiera propozycje bardziej odpowiadające godności osoby ludzkiej i dobru wspólnemu (Adhort. apost. Evangelii gaudium, 241). Trzeba pamiętać, że warunkiem pozytywnych zmian w strukturach społecznych jest nade wszystko zmiana mentalności, przekonań i postaw, wpajanych już w najmłodsze pokolenia. Inaczej, te same nowe struktury wcześniej czy później nie będą służyły dobru wspólnemu, a tylko wybranej grupie, i staną się skorumpowane, ociężałe i nieskuteczne, a nawet krzywdzące dla innych (por. Adhort. apost. Evangelii Gaudium, 189, 2005).

Proszę Boga o dary Ducha Świętego dla Was i dla wszystkich Członków Waszego Związku, by podejmowane przez Was inicjatywy zawsze były inspirowane chrześcijańską zasadą „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2). Prosząc o wstawiennictwo Matkę Bożą Królową Polski, życzę, byście owocnie kontynuowali wasze dzieło towarzyszenia i wsparcia. Niech Bóg Wam błogosławi!

czytamy w pozdrowieniu Papieża Franciszka.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej