Prezydium KK NSZZ “S”: prof. Wawrzyk będzie dobrym rzecznikiem

Prawo do godności pracowników, prawa pracownicze, równość w stosunkach pracy, prawo do zrzeszania się oraz zakaz dyskryminacji jako nierozerwalnie związane z prawami człowieka muszą być pod szczególną ochroną Rzecznika Praw Obywatelskich – zdaniem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” osobą, która gwarantuje takie podejście do misji rzecznika praw obywatelskich jest dr hab. Piotr Wawrzyk.

W środowym stanowisku popierającym kandydaturę Prezydium KK zwraca uwagę, że jest on człowiekiem zaangażowanym w rozwiązywanie problemów ludzkich, spraw pracowników i ich rodzin.

– Rzecznik praw obywatelskich stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania. Nierozerwalnie z tych praw wywodzić należy prawo do godności pracowników, prawa pracownicze, równość w stosunkach pracy, prawo do zrzeszania się oraz zakaz dyskryminacji. Te zadanie Rzecznika Praw Obywatelskich szczególnie ważne są obecnie, kiedy obserwujemy powszechne naruszania praw pracowników i ich godności, w tym  ograniczanie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe – czytamy w stanowisku Prezydium KK, popierającym czynnego polityka partii rządzącej PiS (byłego członka PSL), sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

W ocenie Prezydium istotne jest, aby wyłoniony Rzecznik Praw Obywatelskich znał i rozumiał te problemy oraz był otwarty na współpracę.

– Jest człowiekiem zaangażowanym w rozwiązywanie problemów ludzkich, spraw pracowników i ich rodzin. Nie brak Mu determinacji. Cechuje Go duża kompetencja, empatia, kultura osobista oraz wrażliwość społeczna – oceniają kandydaturę Wawrzyka członkowie Prezydium.

– Cechy te w najwyższym stopniu predysponują Go do objęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich – czytamy w podsumowaniu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej