Sekcji Oświaty: Dzięki pracy nauczycieli możliwy jest powrót do pracy w czasie epidemii

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, które z dużą uwagą obserwuje sytuację w przedszkolach i szkołach w warunkach występującego zagrożenia, przypomina, iż nie został jeszcze spełniony postulat, aby warunki nauczycieli pracujących zdalnie uznać za trudne i dopisać je do katalogu zawartego w stosownym rozporządzeniu MEN.

– Zwracamy uwagę, że nauczyciele są w obecnej sytuacji bohaterami. Dzięki ich pracy możliwe jest normalne życie polskich rodzin i powrót do pracy w czasie epidemii, tym bardziej, że liczba zakażeń utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie – czytamy w komunikacie Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.

W apelu o zapłatę za prowadzenie zajęć przez nauczycieli metodami on-line, który został skierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne, prezydium zwraca uwagę również na to, że oczekuje “zmiany w zakresie prawnych rozwiązań i wsparcia szczególnie nauczania zdalnego lub tzw. hybrydowego”. – Nauczanie hybrydowe, choć jest bardzo dobrym pomysłem w warunkach pandemii, wymaga doprecyzowania i zdefiniowania – czytamy w stanowisku. – Natomiast, gdy nauczyciel przebywa na kwarantannie i prowadzi zajęcia on-line, należy podjąć działania na rzecz wynagradzania nie tylko nauczyciela prowadzącego zdalne nauczanie, ale też drugiego, który jest w tym czasie z uczniami w sali lekcyjnej. Ten drugi nauczyciel pełni również rolę dydaktyczną, wspomagającą zdalną pracę nauczyciela i bieżącą pracę uczniów, nie pełni więc wyłącznie funkcji opiekuńczej. Musi uruchomić sprzęt, kontrolować pracę uczniów i realizację poleceń nauczyciela, dyscyplinować uczniów. W niektórych sytuacjach uzupełnia pracę dydaktyczną o takie środki, jak filmy, prezentacje lub animacje potrzebne do przeprowadzenia lekcji, indywidualizuje proces dydaktyczny uczniom wymagającym wsparcia. Natomiast w sytuacji, gdy są kłopoty z połączeniem lub ze sprzętem, sam musi kontynuować prowadzenie zajęć. Te wszystkie czynności i działania nauczyciela wykraczają znacznie poza spektrum zajęć opiekuńczych. Pozbawienie nauczycieli wynagrodzenia za wykonaną pracę na rzecz ucznia jest nie do zaakceptowania przez NSZZ „Solidarność”.

Prezydium sekcji oczekuje także realizacji planu – łącznie ze środkami finansowymi na ten cel – doposażenia szkół, nauczycieli, uczniów w sprzęt komputerowy, właściwe oprogramowanie (np. rzutniki, w odpowiednio szybkich komputerach zainstalowane aplikacje umożliwiające kształcenie na odległość, głośniki komputerowe w salach), a także domaga się efektywnych form doskonalenia zawodowego w tym zakresie. 


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej