Sekcja oświaty na nowy rok szkolny: zatrudnienie, skutki pandemii i stypendyści  

Pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Gdańsku 6 września br. poświęcone było stanowi przygotowania szkół do nauki, ich kondycji finansowej, sprawozdaniu stypendialnemu a także wyborom wewnątrzzwiązkowym.

Na związkowym zebraniu gościła Anna Gańska–Lipińska, pomorski wicekurator oświaty, która przedstawiła m.in. oświatowe dane statystyczne oraz program MEiN nakierowany na pedagogów i psychologów w szkole. W woj. pomorskim uczy 43 277 nauczycieli (stan zatrudnienia na 16 sierpnia br.), pracujących w 724 szkołach, naukę pobiera 330 292 uczniów (w tym jest 11 508 uczniów przybyłych z Ukrainy).

Kolejny temat to pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach. Według zapowiedzi Ministerstwo przeznaczyć ma 700 mln zł na organizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin i na zatrudnienie specjalistów w szkołach. W skład wspomnianych zajęć miałyby wchodzić zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci. Dodatkowo do 2024 roku ministerstwo chciałoby, by liczba specjalistów w szkołach wzrosła i to z 21 tys. aż do 51 tysięcy.

Przypomnijmy, że problemy te wśród młodych ludzi to efekt długoletnich zaniedbań. Pandemia i nauka on–line je pogłębiła. Jak zauważyło MEiN „pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki. Pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych. Uczniowie są zmęczeni, apatyczni, odizolowani od bezpośrednich kontaktów rówieśniczych. Skutkuje to trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych”. Czas pokaże czy konieczna pomoc okaże się skuteczna i czy znajda się odpowiedni specjaliści.  

Z dniem 1 września br. weszły w życie zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – co też było przedmiotem informacji kuratorium.

Omówieniu sprawozdania Wojciecha Książka z działań Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego  towarzyszyło odczytanie prac nagrodzonych stypendystów z cyklu „Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność”. Wyróżnione prace będą sukcesywnie publikowane w mediach związkowych.

Przewodniczący sekcji Wojciech Książek złożył też sprawozdanie z działań wolontariatu w punkcie recepcyjnym dla uchodźców – kobiet i dzieci z Ukrainy, działającym w siedzibie NSZZ „S” przy Wałach Piastowskich. Pomocy udzieliło 140 wolontariuszy ok. 1200 osobom zza wschodniej granicy. Co drugi z wolontariuszy był członkiem oświatowej „Solidarności”. Wyróżnienie odebrała tym razem Joanna Lewna–Winnicka z Tczewa, która niosła pomoc wraz ze swoją rodziną.

Wtorkowe zebranie było też okazją do złożenia gratulacji przewodniczącemu sekcji Wojciechowi Książkowi, który 31 sierpnia br., w historycznej stoczniowej Sali BHP odebrał  Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, a aktu dekoracji dokonała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak–Bandych.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej