Rząd proponuje 4626 zł od 1 stycznia 2025 r.

13 czerwca br. rząd zaproponował aby od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4626 zł. To oznacza wzrost „minimalnej” o 326 zł w stosunku do tego, co ma obowiązywać od 1 lipca 2024 roku (4300 zł), czyli o 7,6 proc. Minimalna stawka godzinowa umów cywilnoprawnych wzrośnie 7 proc. w stosunku do kwoty od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł) i wyniesie ona 30,20 zł.

Rada Ministrów przyjęła w czwartek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej i do 15 czerwca br. przedstawi na Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Płacę minimalną w naszym kraju otrzymuje 3,1 mln pracowników.

Propozycja rządu to więcej niż minimum, które wynika z ustawy, ale mniej niż propozycja związków zawodowych. Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Wyższą stawkę zaproponowała w połowie maja strona społeczna. NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych przedstawiły ministrowi finansów wspólną propozycję przebijającą rząd o 24 zł, według której wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić w 2025 r. nie mniej niż 8,14 proc., czyli o 350 zł

Mam nadzieję, że do 15 września, kiedy premier będzie musiał podpisać rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, uda się jeszcze wynegocjować korzystniejszą niż dzisiejsza propozycja rządu stawkę.

Od 1 stycznia br. minimalne wynagrodzenie za pracę to 4242 zł. Kolejna podwyżka płacy minimalnej – lipiec br., do  4300 zł, co oznacza wzrost o 700 zł w ciągu roku. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca br. wyniesie 28,10 zł za godzinę.

Wstępna propozycja ustalana jest na podstawie prognozowanego na kolejny rok wzrostu cen, czyli inflacji. Jeśli przewidywana inflacja ma przekroczyć 5 proc., to trzeba zaplanować dwie podwyżki minimalnej pensji (od stycznia i lipca), tak jak było w dwóch ostatnich latach. Ministerstwo Finansów szacuje, że inflacja w 2025 r. wyniesie 4,1 proc. i wrócimy do jednej podwyżki płacy minimalnej rocznie, która będzie musiała wynieść 4,1 proc.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej