Rynek pracy, biznes, edukacja

„Na drodze do zrównoważonego rozwoju – rynek pracy, biznes, edukacja” – to myśl przewodnia VIII Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, które zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy 22 maja 2024 r.

Obecnie, jak i w przeciągu najbliższych lat, na rynek pracy wpływają i będą wpływać zmiany technologiczne (cyfryzacja) oraz zielona transformacja, która jest efektem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Z punktu widzenia rynku pracy i popytu na pracę, zmiany te oddziałują zarówno na ogólną liczbę miejsc pracy w gospodarce, jak i na strukturę zatrudnienia w ujęciu branż, zawodów oraz kwalifikacji i kompetencji.

Podczas VIII Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy dyskutowano m.in. o wpływie Celów Zrównoważonego Rozwoju i działań podejmowanych w zakresie realizacji tych Celów na pomorskim rynek pracy oraz o wyzwaniach i perspektywach jakie stoją przed uczestnikami pomorskiego rynku pracy, a także przed edukacją dorosłych, która umożliwia podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie się.

Kształcenie ustawiczne a potrzeby rynku pracy i gospodarki tutaj…

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej